Κώστας Πουπάκης

Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017 -

Κ. Πουπάκης: Υγιής Επιχειρηματικότητα και Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο οι βάσεις για μια βιώσιμη ανάπτυξη με ποιοτικές θέσεις εργασίας

E-mail Εκτύπωση

 

poupakis56 600 375 -1520156876

Κ. Πουπάκης: Υγιής Επιχειρηματικότητα και Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο οι βάσεις για μια βιώσιμη ανάπτυξη με ποιοτικές θέσεις εργασίας,

Σημαντική παρέμβαση με τροπολογίες

 

 

Με κεντρικό διακύβευμα ότι ο ελεύθερος και θεμιτός ανταγωνισμός στην ενιαία αγορά, υποστηριζόμενος από κοινά και επαρκή κοινωνικά πρότυπα, έχει καθοριστική σημασία για την ενίσχυση της ανάπτυξης και την αύξηση της απασχόλησης στην Ένωση, υιοθετήθηκε από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Έκθεση Πρωτοβουλίας σχετικά με τους τρόπους που μπορεί να συμβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη διαμόρφωση ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε επιχειρήσεις και νεοσύστατες επιχειρήσεις.

 

Παρά τα πρώτα δειλά σημεία οικονομικής ανάκαμψης, η ΕΕ αντιμετωπίζει τον κίνδυνο «άνεργης ανάπτυξης» θέτοντας εν αμφιβόλω το οικονομικό και κοινωνικό ευρωπαϊκό μοντέλο, καθώς και τις μακροπρόθεσμες προοπτικές της να ανταγωνίζεται ισότιμα σε μια παγκόσμια οικονομία που εδράζεται στη γνώση. Είναι, επομένως, αναγκαίο να επιδιωχθεί η δημιουργία ενός κατάλληλου ρυθμιστικού και φορολογικού πλαισίου που θα συνδράμει την προσπάθεια αύξησης της ποιοτικής και αξιοπρεπούς δουλειάς, μέσω της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας διαφυλάσσοντας ταυτόχρονα κεκτημένα εργασιακά δικαιώματα.

 

Η σταθερή ανάπτυξη και εμβάθυνση της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ μπορεί να προσφέρει πολλές και ουσιαστικές νέες ευκαιρίες για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους, καθιστώντας πρόσφορο το έδαφος για την προαγωγή της επιχειρηματικότητας και της αυτοαπασχόλησης και θέτοντας τις βάσεις για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής ΕΕ2020. Σε αυτή την κατεύθυνση ο Ευρωβουλευτής Κ. Πουπάκης συμμετείχε στη διαμόρφωση του τελικού ψηφίσματος με τροπολογίες στην κατεύθυνση:

  • της δημιουργίας "έξυπνης" και ευέλικτης νομοθεσίας για τις επιχειρήσεις σε πλήρη αρμονία με την εργατική νομοθεσία,
  • της προώθησης συμπράξεων μεταξύ της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης και των επιχειρήσεων προκειμένου να υπάρξει καλύτερος συντονισμός μεταξύ των αναγκών της αγοράς εργασίας και των προσφερόμενων δεξιοτήτων,
  • της υιοθέτησης μέτρων ώστε να ενισχυθεί το πλέγμα κοινωνικής προστασίας των αυτοαπασχολούμενων - χωρίς να λειτουργεί σε βάρος της ευελιξίας που προσφέρει το εν λόγω καθεστώς απασχόλησης, αλλά καθιστώντας το πιο ελκυστικό.

 

"Η αριστεία, η καινοτομία και το ανθρώπινο δυναμικό της Ένωσης αποτελούν διαχρονικά τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα. Το μεγάλο «στοίχημα», λοιπόν, είναι η επίτευξη της απαραίτητης ισορροπίας ανάμεσα στη δημιουργία ενός ελκυστικού επιχειρηματικού περιβάλλοντός και στη διαφύλαξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου. Εργαζόμενοι και επιχειρήσεις είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος και η ανάπτυξη προϋποθέτει τη χάραξη κοινής πορείας μεταξύ του επιχειρηματικού κόσμου και του κόσμου της εργασίας με άξονα την κοινή προκοπή και τη συλλογική ευημερία. Οποιαδήποτε «προσπάθεια» διάρρηξης αυτής της ισορροπίας θα έχει δραματικές επιπτώσεις για την κοινωνία και την πραγματική οικονομία. Οι κοινωνικοί εταίροι οφείλουν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων ως «θεματοφύλακες» των κοινωνικών συμφωνιών.", δήλωσε σχετικά ο Έλληνας Ευρωβουλευτής.

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης