Κώστας Πουπάκης

Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017 -

Επιβεβλημένη η συμμέτοχη των κοινωνικών εταίρων για την ενίσχυση και προστασία της απασχόλησης

E-mail Εκτύπωση


Υφίσταται έλλειμμα υλοποίησης και μεταφοράς των προβλεπομένων σχετικά με την συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων τουλάχιστον για κάποιους τομείς δράσης
. Αυτή την απάντηση έδωσε ο επίτροπος Vladimir Špidla, αρμόδιος για θέματα απασχόλησης και κοινωνικών υποθέσεων στην ερώτηση του ευρωβουλευτή Κωνσταντίνου Πουπάκη σχετικά με την ενεργητικότερη συμμετοχή των οργανώσεων των κοινωνικών εταίρων τόσο στη διαμόρφωση πολιτικών για τη διασφάλιση της ομαλής οργάνωσης και λειτουργίας των αγορών εργασίας, όσο και στην αντιμετώπιση της ανεργίας και την ενίσχυσης της απασχόλησης.

Ο κ. Πουπάκης στο ερώτημά του επεσήμανε ότι η ένταση και έκταση της οικονομικής κρίσης έχει προκαλέσει επιπρόσθετα προβλήματα στην οργάνωση και λειτουργία των αγορών εργασίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ, η διαχείριση των οποίων υπερβαίνει τις εθνικές κεντρικές κυβερνήσεις. Μία από τις σοβαρότερες επιπτώσεις, που αντιμετωπίζουν τα κράτη-μέλη είναι η μείωση της απασχόλησης και η αντίστοιχη άνοδος της ανεργίας με αυξητικές τάσεις καθώς και η έντονη δυστοκία στη δημιουργία νέων ποιοτικών και σταθερών θέσεων εργασίας. Για αυτόν ακριβώς το λόγο ο κ. Πουπάκης στη δευτερολογία του υπογράμμισε την αναγκαιότητα θέσπισης και προώθησης μέτρων για την ουσιαστικότερη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων με σκοπό την προστασία της απασχόλησης και την προάσπιση και διασφάλιση των εργασιακών σχέσεων.

Στην απάντησή του ο αρμόδιος επίτροπος ανάφερε πως υπήρξε θέσπιση και προώθηση μέτρων για την απασχόληση με σκοπό την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης, όπου πάρθηκαν πρωτοβουλίες προκειμένου να γίνουν όσο το δυνατόν ηπιότερες οι επιπτώσεις αυτής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφορικά με την συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων ο επίτροπος Špidla, αναγνώρισε τη σημασία της συνεργασίας και συμμετοχής αυτών μέσω της διαβούλευσης και του κοινωνικού διαλόγου τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, με σεβασμό στις πρακτικές και τις παραδόσεις κάθε κράτους μέλους.

Τέλος, ο επίτροπoς διαβεβαίωσε ότι η Κομισιόν θα συνεχίσει να καταβάλλει εντατικές προσπάθειες για την περαιτέρω και ουσιαστική συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, αναφέροντας χαρακτηριστικά την πρόσφατη τροποποίηση της Οδηγίας για τα Ευρωπαϊκά Συμβούλια εργαζομένων, όπου ενισχύεται ο κοινωνικός διάλογος.

 

 

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης