Κώστας Πουπάκης

Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2017 -

Καθυστερήσεις στην εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας από τα κράτη μέλη για την εσωτερική αγορά και την προστασία των καταναλωτών

E-mail Εκτύπωση

Με μεγάλη πλειοψηφία υιοθετήθηκε σήμερα από την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η έκθεση για τον πίνακα αποτελεσμάτων της εσωτερικής αγοράς. Ο εν λόγω πίνακας δημοσιεύεται ανά εξάμηνο και εξετάζει πόσο γρήγορα και πόσο σωστά κάθε κράτος μέλος μεταφέρει στην εθνική του νομοθεσία τις ευρωπαϊκές οδηγίες που αφορούν την ενιαία αγορά.

Ο ευρωβουλευτής κ. Κώστας Πουπάκης μέλος της σχετικής επιτροπής του Ευρωκοινοβουλίου, επικρότησε την ανάπτυξή του πίνακα αυτού, υποστήριξε ότι τα κράτη μέλη πρέπει να αξιοποιήσουν τις υφιστάμενες κατευθυντήριες γραμμές και το μέσο ανταλλαγής των βέλτιστων πρακτικών και συμμετέχοντας στη βελτίωση της έκθεσης κατέθεσε τροπολογίες, οι οποίες και στηρίχθηκαν ομόφωνα από όλες τις Ευρωπαϊκές πολιτικές ομάδες.

Με τις τροπολογίες του υποστηρίζεται ότι πρέπει να υπάρξει μια πιο λεπτομερής εξέταση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη κατά τη διαδικασία της μεταφοράς. Ο πίνακας καταδεικνύει ότι για τρίτη συνεχή φορά το μέσο έλλειμμα μεταφοράς της ΕΕ μπορεί να είναι 1%, ωστόσο, εννέα κράτη μέλη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, είναι πολύ μακριά από το στόχο αυτό. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση αυτή ο αριθμός των οδηγιών που έχουν καθυστερήσει να μεταφερθούν στην εθνική νομοθεσία των κρατών μελών παραμένει πολύ υψηλός, αφού 22 οδηγίες των οποίων η προθεσμία μεταφοράς έχει λήξει τουλάχιστον 2 χρόνια. Επίσης 6% των οδηγιών δεν έχουν μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο από όλα τα κράτη μέλη, με αποτέλεσμα 100 οδηγίες της εσωτερικής αγοράς να έχουν ελλιπή εφαρμογή στο σύνολο της ΕΕ, με σημαντικές επιπτώσεις στους καταναλωτές.

Τέλος, μέσα από σχετική τροπολογία υποστηρίχθηκε ότι πρέπει να υπάρξει πιο στενή συνεργασία των εθνικών κοινοβουλίων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με σκοπό να αντιμετωπιστεί άμεσα και με ακρίβεια το υφιστάμενο έλλειμμα μεταφοράς της νομοθεσίας.

Ειδικότερα, σε παρέμβασή του στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ο ευρωβουλευτής κ. Πουπάκης επισήμανε ότι "η έγκαιρη ισχύ, η ορθή μεταφορά και η ορθή εφαρμογή των οδηγιών που αφορούν την εσωτερική αγορά είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική λειτουργία της. Μία εσωτερική αγορά που θα λειτουργεί αποτελεσματικά μπορεί να συμβάλλει στη δημιουργία ενός σταθερού και καινοτόμου οικονομικού περιβάλλοντος εντός του οποίου οι καταναλωτές θα αισθάνονται ελεύθεροι να αγοράζουν αξιόπιστα αγαθά και οι επιχειρήσεις να αναπτύσσονται δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας."

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης