Κώστας Πουπάκης

Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017 -

Αντιμετώπιση της παραβίασης των εργασιακών δικαιωμάτων

E-mail Εκτύπωση

Η παγκόσμια οικονομική κρίση που εκδηλώθηκε αρχικά ως χρηματοπιστωτική και μετεξελίχθηκε στη συνέχεια σαν κρίση της πραγματικής οικονομίας, σήμερα εξελίσσεται διεθνώς ως κρίση απασχόλησης, με ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά ανεργίας - συνεχώς αυξανόμενα - και διευρυμένη επέκταση του θεσμού των ευέλικτων μορφών εργασίας. Η έλλειψη σαφούς θεσμικού πλαισίου για την διαχείριση της «ευελιξίας» οδηγεί στην καταστρατήγηση κεκτημένων εργασιακών δικαιωμάτων, ενισχύοντας τους όρους επαγγελματικής ανασφάλειας και κοινωνικής αβεβαιότητας.

Ο ευρωβουλευτής Κ. Πουπάκης με γραπτές του ερωτήσεις, στα πλαίσια της συνολικότερης κοινοβουλευτικής του παρέμβασης στο ζήτημα των εργασιακών σχέσεων και της διασφάλισης ενός ισχυρού πλέγματος προστασίας των εργαζομένων, επεσήμανε την ανάγκη αντιμετώπισης δύο εξαιρετικά επικίνδυνων στρεβλώσεων της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας, τη διόγκωση του φαινόμενου της «μεταμφιεσμένης» εργασίας και του αριθμού των «ψευδοαυτοαπασχολούμενων» (μπλοκάκια) καθώς και τη ρύθμιση του εργασιακού καθεστώτος των εργολαβικών αναθέσεων στο Δημόσιο Τομέα.

Πιο συγκεκριμένα, για το ζήτημα των «ψευδοαυτοαπασχολούμενων», δηλαδή εργαζομένων που «εξαναγκάζονται» να εργάζονται ως αυτοαπασχολούμενοι για να καλύψουν, στην πραγματικότητα, θέσεις εξαρτημένης εργασίας χωρίς να απολαμβάνουν την προστασία του εργατικού δικαίου και «απαλλάσσοντας» τους εργοδότες τους από την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, ο Κ. Πουπάκης κάλεσε την Επιτροπή να λάβει θέση σχετικά :
με την ανάγκη επαναπροσδιορισμού και εννοιολογικής οριοθέτησης του «αυτοαπασχολούμενου εργαζόμενου» καθώς και
• την κατάρτιση ενός ενιαίου πλαισίου ρύθμισης των εργασιακών ζητημάτων των αυτοαπασχολούμενων, προκειμένου να μην υπάρχει περιθώριο εκμετάλλευσης και δημιουργίας ευάλωτων εργασιακών ομάδων.

Αναφορικά με το ζήτημα του εργασιακού καθεστώτος στις εργολαβικές αναθέσεις του Δημοσίου Τομέα, ο κ. Πουπάκης, υπογράμμισε το "επικίνδυνο" θεσμικό έλλειμμα που έχει ανακύψει με αφορμή τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στις υποθέσεις Laval, Ruffert, Viking κ.α., με βάση τις οποίες θίγεται το δικαίωμα στην εργασία με αξιοπρέπεια, το δικαίωμα στη δίκαιη αμοιβή, η συνδικαλιστική ελευθερία και το δικαίωμα στην απεργία, καθώς επίσης και η αποτελεσματική πρόσβαση στην κοινωνική ασφάλιση και τον έλεγχο της τήρησης της εργατικής νομοθεσίας. Σε αυτή την κατεύθυνση και με την κρίση οικονομίας και απασχόλησης που αντιμετωπίζουμε, ο Έλληνας ευρωβουλευτής προέτρεψε την Επιτροπή να προβεί σε συστάσεις προς τα κράτη μέλη προκειμένου να κυρώσουν τη Διεθνή Σύμβαση Εργασίας (ΔΣΕ) Νο 94, δεδομένης της επείγουσας και απαραίτητης ανάγκης να διασφαλισθεί ένα ελάχιστο πλαίσιο προστασίας των εργαζομένων σε εργολαβικές αναθέσεις αλλά και η αποτροπή του ανταγωνισμού των εθνικών δικαίων των Κρατών-Μελών ενώ τόνισε και την ανάγκη αναθεώρησης της Οδηγίας για την απόσπαση εργαζομένων προς την ίδια κατεύθυνση.

Στο πλαίσιο κατάρτισης της Ευρωπαϊκής στρατηγικής 2020, είναι εξαιρετικά σημαντικό για τον Κ. Πουπάκη να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά και με υπευθυνότητα αυτές οι εργασιακές προκλήσεις ώστε, με τη συνεργασία του ευρωπαϊκού συνδικαλιστικού κινήματος, μέσω ενός κοινωνικού διαλόγου, να διασφαλισθεί και να ενδυναμωθεί η κοινωνική διάσταση της Ευρώπης.

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης