Κώστας Πουπάκης

Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017 -

Γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων σχετικά με την τροποποίηση Οδηγίας 92/85/ΕΟΚ για τις εγκύους, λεχώνες και γαλουχούσες εργαζόμενες - Σημαντική παρέμβαση του Κώστα Πουπάκη με τροπολογίες

E-mail Εκτύπωση

Η δημογραφική γήρανση αποτελεί, σύμφωνα με όλες τις σχετικές έρευνες και μελέτες, το κορυφαίο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ε.Ε.. Οι συνέπειες της, μάλιστα, είναι πολλαπλάσιες αυτών της οικονομικής κρίσης στα δημοσιονομικά μεγέθη του συνόλου των κρατών μελών. Παράλληλα τα φυλετικά στερεότυπα εξακολουθούν να υφίστανται στην κοινωνία, αποτελώντας ένα ισχυρό εμπόδιο στην πρόσβαση των γυναικών στην εργασία και την επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Η συμφιλίωση της επαγγελματικής με την οικογενειακή ζωή και η δημιουργία ενός νέου θεσμικού πλαισίου προώθησης της ισότητας των δύο φύλων στην εργασία και ενίσχυσης της πρόσβασης των γυναικών στην ποιοτική απασχόληση αποτελούν κεντρικούς στόχους της Ε.Ε. Μέσω της επίτευξης των συγκεκριμένων στόχων είναι δυνατόν αφενός να επηρεασθούν θετικά οι καμπύλες του ρυθμού γεννήσεων και αφετέρου να υπάρξει η βάση προκειμένου να ενισχυθεί η ιδέα ότι οι γυναίκες δεν αντιπροσωπεύουν ούτε τη δαπανηρότερη μορφή εργασίας, ούτε εργαζόμενους «υψηλού κινδύνου» ή «δεύτερης επιλογής», δεδομένης της πιθανότητας να εγκυμονήσουν και να κάνουν χρήση του δικαιώματός του για άδεια μητρότητας.

Σε αυτή την κατεύθυνση η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ψήφισε γνωμοδότηση αναφορικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 92/85/ΕΟΚ του Συμβουλίου, σχετικά με την εφαρμογή μέτρων που αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων. Οι τροποποιήσεις που εισήγαγε εστιάζουν, ειδικότερα, στην επέκταση του ελάχιστου διαστήματος άδειας μητρότητας, που από 14 μεταβάλλεται σε 18 εβδομάδες ως ελάχιστο για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην αρχή της αμοιβής στο ακέραιο, στην καθιέρωση των απαιτούμενων μέτρων για τη διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας στον χώρο εργασίας και στην απαγόρευση της απόλυσης.

Μεταξύ των τροπολογιών που κατέθεσε ο Ευρωβουλευτής Κ. Πουπάκης, στο πλαίσιο της γνωμοδότησης για την τροποποίηση της συγκεκριμένης Οδηγίας, και οι οποίες έγιναν αποδεκτές, οι κυριότερες ήταν:
Η θέσπιση ενεργητικότερης συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων στις παραπάνω διαδικασίες σε εθνικό επίπεδο καθώς και στην αξιολόγηση των αντίστοιχων δημοσίων πολιτικών, με στόχο την ενίσχυση του ρόλου των κοινωνικών εταίρων, τόσο στη διαπραγμάτευση – διαβούλευση και ενημέρωση, σχετικά με τη θέσπιση και εφαρμογή μέτρων και κανόνων υγιεινής και ασφάλειας καθώς επίσης και στη γενικότερη εφαρμογή της Οδηγίας στους εργασιακούς χώρους, η οποία υπερψηφίστηκε υποστηριζόμενη από όλες τις πολιτικές ομάδες.
Η προστασία στους μάρτυρες από τυχόν δυσμενή μεταχείριση ή δυσμενή συνέπεια που υφίσταται λόγω καταγγελίας ή διαδικασίας στις οποίες εμπλέκονται, εμμέσως, με σκοπό τη διασφάλιση της συμμόρφωσης του εργοδότη με τα εργασιακά δικαιώματα που παρέχει η παρούσα οδηγία, στο πλαίσιο υπεράσπισης των εργαζομένων γυναικών-εγκύων ή λεχώνων από ενδεχόμενη απόλυση αναδεικνύεται σε κεντρικό ζήτημα στη συγκεκριμένη γνωμοδότηση, η οποία και υπερψηφίστηκε.

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης