Κώστας Πουπάκης

Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2017 -

Υιοθέτηση από την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών έκθεσης για μεγαλύτερη προστασία των Ευρωπαίων καταναλωτών

E-mail Εκτύπωση

Με μεγάλη πλειοψηφία υιοθετήθηκε αυτή την εβδομάδα από την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η έκθεση για την προστασία των καταναλωτών, που έχει ως στόχο την προώθηση μιας πιο ενεργούς πολιτικής για τους καταναλωτές μέσω ενός πίνακα αποτελεσμάτων που παρακολουθεί σε ποιά σημεία υστερούν και σε ποιά υπερτερούν οι καταναλωτικές αγορές.

Ο εν λόγω πίνακας παρακολουθεί τη λειτουργία των αγορών σε ολόκληρη την οικονομία μέσω πέντε βασικών δεικτών (καταγγελίες, τιμές, ικανοποίηση των καταναλωτών, αλλαγή παρόχου και ασφάλεια). Με αυτόν τον τρόπο εντοπίζονται οι τομείς που συνεπάγονται τους μεγαλύτερους κινδύνους δυσλειτουργίας για τους καταναλωτές, έτσι ώστε να δίνεται η δέουσα προσοχή από την ΕΕ για επίλυση των προβλημάτων. Επιπλέον, παρουσιάζει δείκτες για την παρακολούθηση της προόδου όσον αφορά την ολοκλήρωση της αγοράς λιανικού εμπορίου, καθώς επίσης και στοιχεία για τη συγκριτική αξιολόγηση του εθνικού περιβάλλοντος των καταναλωτών.

Στην τελική διαμόρφωση της έκθεσης, οκτώ (8) τροπολογίες του Ευρωβουλευτή Κ. Πουπάκη, που οι περισσότερες μάλιστα υπερψηφίστηκαν από όλες τις πολιτικές ομάδες, είχαν ως στόχο:
• την εισαγωγή καταναλωτικών θεμάτων στα εθνικά προγράμματα διδακτέας ύλης των κρατών μελών, με σκοπό την ανάπτυξη και εδραίωση καταναλωτικής συνείδησης στους νέους,
• την ανάγκη για προώθηση της βιώσιμης κατανάλωσης,
• την παρακολούθηση σε ετήσια βάση των εθνικών αγορών από τα κράτη μέλη προκειμένου να εντοπίσουν αγορές που απογοητεύουν τους καταναλωτές, έτσι ώστε να παράσχουν πλήρη στοιχεία τα οποία θα επιτρέψουν στην Επιτροπή να παρακολουθεί και να συγκρίνει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές στην εσωτερική αγορά,
• τη μεγαλύτερη διαφάνεια στα στοιχεία του δείκτη για τις τιμές με σκοπό την τόνωση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών,
• την ενίσχυση της ασφάλειας των καταναλωτών, προτρέποντας τα κράτη μέλη σε μια συστηματική συλλογή και καταγραφή ατυχημάτων ή τραυματισμών μέσω μιας κοινής βάσης δεδομένων.

Τέλος, με σχετική του τροπολογία, προβάλλοντας το επιτυχημένο παράδειγμα της Ελλάδας, υπογραμμίζει ότι όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξετάσουν τα πλεονεκτήματα της θέσπισης ενός ειδικού Συνηγόρου του Καταναλωτή ως συμβουλευτικού θεσμού στο πλευρό των πολιτών.

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης