Κώστας Πουπάκης

Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017 -

Προστασία Εργαζομένων - Αντιμετώπιση του φαινομένου της ψευδοαυτοαπασχόλησης (μπλοκάκια)

E-mail Εκτύπωση

«Ενήμερη είναι η Επιτροπή σχετικά με την έλλειψη σαφήνειας στον ορισμό μιας σχέσης εργασίας και τις συνέπειες που αυτό μπορεί να έχει για ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων όπως οι ψευδοαυτοαπασχολούμενοι. Στο παρόν στάδιο, όμως, δεν προβλέπεται εκπόνηση ειδικού νομικού πλαισίου που θα διέπει τα εργασιακά θέματα που αντιμετωπίζουν οι γνήσιοι ή οι ψευδο αυτοαπασχολούμενοι». Αυτή ήταν η απάντηση, που έδωσε ο νεοεκλεγείς Επίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης, Lazlo Andor, σε ερώτηση του Ευρωβουλευτή Κώστα Πουπάκη σχετικά με την καταγραφή και αντιμετώπιση του φαινομένου των "ψευδοαυτοαπασχολούμενων" (μπλοκάκια). Ο Επίτροπος, παράλληλα, τόνισε ότι το εθνικό δίκαιο και οι καλά δοκιμασμένες εθνικές νομικές διαδικασίες θα πρέπει να αποτελούν βάση για την επίλυση τέτοιου είδους προβλημάτων και την άρση της αβεβαιότητας ως προς τον προσδιορισμό μιας σχέσης απασχόλησης.

Με αφορμή την παθητική στάση της Επιτροπής ο Έλληνας Ευρωβουλευτής επεσήμανε: «Δεν μπορεί η ΕΕ να επιλέγει να μην ασχοληθεί με ένα τέτοιο ζήτημα, που υπονομεύει τις αρχές και το πνεύμα του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου. Η παγκόσμια οικονομική κρίση, που εκδηλώθηκε αρχικά ως χρηματοπιστωτική και σήμερα εξελίσσεται διεθνώς ως κρίση απασχόλησης, με ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά ανεργίας - συνεχώς αυξανόμενα – έχει μετατραπεί σε «άλλοθι» της εργοδοσίας για την περαιτέρω άναρχη επέκταση της «ευελιξίας» καθώς και την καταστρατήγηση κεκτημένων δικαιωμάτων του κόσμου της μισθωτής εργασίας. Ορισμένες επιχειρήσεις στη λογική της μείωσης του εργασιακού κόστους και της απαλλαγής τους από την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών αναγκάζουν τους εργαζόμενους, ελλείψει εναλλακτικών επαγγελματικών επιλογών, να εργάζονται ως αυτοαπασχολούμενοι, την ώρα που έχουν όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από μια σχέση εξαρτημένης εργασίας».

"Θα πρέπει να δοθεί ένα τέλος σε αυτό το απαράδεκτο, στρεβλό και κοινωνικά άδικο καθεστώς απασχόλησης καθώς και να υπάρξουν σοβαρές κυρώσεις για εργοδότες, που χρησιμοποιούν τέτοιου είδους πρακτικές. Απαιτείται η δημιουργία ενός σαφούς θεσμικού πλαισίου για την θεσμική θωράκιση της «ασφάλειας» των εργαζομένων και η ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών του κράτους, ώστε να αντιμετωπισθούν τέτοιου είδους φαινόμενα, που διαταράσσουν την κοινωνική συνοχή, πλήττοντας τη δημοσιονομική κατάσταση των Ταμείων Κοινωνικής Ασφάλισης και του Κράτους", δήλωσε ο Ευρωβουλευτής Κ. Πουπάκης. Παράλληλα, κάλεσε την ελληνική κυβέρνηση να επανεξετάσει το γενικότερο προσχέδιο νόμου για τις Εργασιακές Σχέσεις, το οποίο υποκύπτει στις πιέσεις της εργοδοσίας κάνοντας σημαντικές υποχωρήσεις, καταργεί τη θεσμοθετημένη ημερήσια απασχόληση και δεν παρέχει καμία προστασία στους εργαζόμενους από τις αναδιαρθρώσεις των επιχειρήσεων και τις «εργολαβίες», ενισχύοντας τους όρους επαγγελματικής ανασφάλειας και κοινωνικής αβεβαιότητας.

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης