Κώστας Πουπάκης

Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2017 -

Προστασία καταναλωτών - Αντιμετώπιση του φαινομένου των πλαστών φαρμάκων

E-mail Εκτύπωση

Μια αποτελεσματική νομοθετική βάση για την καταπολέμηση των ψευδεπίγραφων φαρμάκων στην εσωτερική της αγορά επιθυμεί να θεσπίσει η ΕΕ με την εισαγωγή βελτιωμένων χαρακτηριστικών ασφαλείας και συστημάτων παρακολούθησης και ιχνηλασιμότητας της συσκευασίας των φαρμάκων, ώστε να εξακριβώνεται η γνησιότητα και η ταυτοποίηση κάθε μεμονωμένου κουτιού. Αυτή την απάντηση έδωσε ο αρμόδιος Επίτροπος για θέματα Βιομηχανίας και Επιχειρηματικότητας, κ. Antonio Tajani, σε ερώτηση του Ευρωβουλευτή Κ. Πουπάκη σχετικά με τον αυξανόμενο κίνδυνο που διατρέχουν οι καταναλωτές-ασθενείς από την πώληση παραποιημένων φαρμάκων μέσω παράνομων και νόμιμων οδών της αλυσίδας εφοδιασμού.

Στην απάντησή του ο Ιταλός Επίτροπος υπογραμμίζει ότι με νέα νομοθετική πράξη προβλέπεται περαιτέρω ενίσχυση των εν λόγω διατάξεων σχετικά με το εμπόριο και τη χονδρική πώληση φαρμάκων, την εισαγωγή φαρμάκων στην ΕΕ, καθώς και των διατάξεων σχετικά με την παρασκευή και την εισαγωγή των δραστικών ουσιών. Επιπλέον ανέφερε ότι τα τελευταία χρόνια, η Επιτροπή συνεργάζεται και με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ), με σκοπό την καταπολέμηση της παραποίησης φαρμάκων, καθώς και με το Συμβούλιο της Ευρώπης για την επιλογή των κατάλληλων στρατηγικών. Η συνεργασία αυτή περιλαμβάνει μηχανισμούς και εργαλεία για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τους κινδύνους που παρουσιάζουν τα πλαστά φάρμακα.

Ωστόσο, διαβεβαίωσε ότι οι περισσότερες χώρες της ΕΕ, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, διαθέτουν αποτελεσματικά ρυθμιστικά συστήματα και συστήματα ελέγχου της αγοράς φαρμάκου, με αποτέλεσμα να έχουν χαμηλό ποσοστό παραποιημένων φαρμάκων, δηλαδή πολύ λιγότερο από 1%. Παρόλα αυτά, παραδέχθηκε ότι ο όγκος των ψευδεπίγραφών φαρμάκων διακινείται κυρίως μέσω Διαδικτύου, καθώς σύμφωνα με πρόσφατη δημοσίευση της ΠΟΥ, πάνω από το 50% των υποθέσεων φαρμάκων, που διακινήθηκαν μέσω διαδικτύου από παράνομους δικτυακούς τόπους που αποκρύπτουν τη φυσική τους διεύθυνση, διαπιστώθηκε ότι αφορούσαν παραποιημένα φάρμακα.

Μάλιστα, σχετική γνωμοδότηση για την πρόληψη της εισόδου των ψευδεπίγραφων φαρμάκων στη νόμιμη αλυσίδα εφοδιασμού, υιοθετήθηκε εχθές με μεγάλη πλειοψηφία, από την επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασία των Καταναλωτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σε αυτή τη γνωμοδότηση, εγκρίθηκαν τροπολογίες των κκ. Ευρωβουλευτών Κ. Πουπάκη, μέλους της εν λόγω επιτροπής και Γ. Παπαστάμκου, μέλους της επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου. Στις τροπολογίες τους οι Έλληνες Ευρωβουλευτές, μεταξύ άλλων, υποστηρίζουν το δικαίωμα των κρατών μελών να απαγορεύουν την πώληση συνταγογραφούμενων φαρμάκων μέσω Διαδικτύου, καθώς και την ενισχυμένη συνεργασία των κρατών μελών σε τέτοιου είδους θέματα με την Europol, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η παράνομη προμήθεια φαρμάκων μέσω Διαδικτύου.

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης