Κώστας Πουπάκης

Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2017 -

Παρέμβαση Ευρωβουλευτή Κ. Πουπάκη για τη Νέα Πολιτική Απασχόλησης της Ε.Ε. και τη Στρατηγική "Ευρώπη 2020"

E-mail Εκτύπωση

"Κορυφαία πρόκληση, στο πλαίσιο κατάρτισης της νέας στρατηγικής για την ερχόμενη δεκαετία, συνιστά η επίτευξη της βέλτιστης ισορροπίας ανάμεσα στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, την οικονομική σταθερότητα και την ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης της Ευρώπης", δήλωσε ο Ευρωβουλευτής Κ. Πουπάκης, σε ανοικτή συζήτηση - ανταλλαγή απόψεων που οργανώθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με τη συμμετοχή του Επιτρόπου Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης κ. L. Andor καθώς επίσης και τoυ κ. C. Corbacho - Ισπανού Υπουργού Απασχόλησης και Μετανάστευσης - εκπροσώπου της Ισπανικής Προεδρίας του Συμβουλίου, σχετικά με την κατάρτιση των νέων κατευθυντήριων γραμμών για την απασχόληση και την ενσωμάτωσή τους στη Στρατηγική για την ερχόμενη δεκαετία - Στρατηγική EU2020.

Ο Έλληνας Ευρωβουλευτής σε παρέμβασή του αναφορικά με τη νέα πολιτική απασχόλησης της Ένωσης και τη διασύνδεσή της με τη Στρατηγική "Ευρώπη 2020" δήλωσε:" Η Ευρώπη καλείται να αντιμετωπίσει σημαντικές και δύσκολες προκλήσεις στα επόμενα δέκα χρόνια προκειμένου να οικοδομήσει μια ευρωπαϊκή κοινωνία ευημερίας και ίσων ευκαιριών για όλους. Πρέπει να δημιουργηθεί μια δίκαιη και προσβάσιμη αγορά εργασίας, όπου η εκπαίδευση και η κατάρτιση να συνδέονται με τις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας στα πλαίσια μιας ανθρωποκεντρικής κοινωνικής οικονομίας της γνώσης και της καινοτομίας. Βασικός στόχος πρέπει να είναι η δημιουργία μακροπρόθεσμα βιώσιμων και ποιοτικών θέσεων πλήρους απασχόλησης και η θεσμική κατοχύρωση του κοινωνικού διαλόγου σε κάθε επίπεδο διακυβέρνησης. Οι υπάρχουσες ευέλικτες μορφές απασχόλησης θα πρέπει να λειτουργούν ως το ενδιάμεσο στάδιο για τη μετάβαση στην πλήρη και σταθερή απασχόληση, διεπόμενες από ένα σαφές και διαφανές ρυθμιστικό πλαίσιο στην κατεύθυνση της θεσμικής θωράκισης της ασφάλειας των εργαζομένων, της διασφάλισης αξιοπρεπών εισοδημάτων και δυνατοτήτων συνεχούς εκπαίδευσης και κατάρτισης, του σεβασμού κατοχυρωμένων εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων και της συμφιλίωσης της επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής."

Ο Επίτροπος κ. L. Andor, συντάχθηκε με τα σχόλια του Έλληνα Ευρωβουλευτή, με ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία και την ανάγκη ενίσχυσης του κοινωνικού διαλόγου, καθώς και στο γεγονός ότι το μοντέλο της "ευελισφάλειας" (flexicurity), δεν αποτελεί πανάκεια για την επίλυση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ευρώπη αναφορικά με την απασχόληση. Ο Επίτροπος, τόνισε τη σημασία της συμμετοχής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διαδικασία της διαβούλευσης και λήψης τόσο σημαντικών αποφάσεων όπως η μελλοντική στρατηγική της Ευρωπαϊκή Ένωσης, ενώ δεν παρέλειψε να απολογηθεί για τις καθυστερήσεις της Επιτροπής στην έκδοση των σχετικών ανακοινώσεων και προτάσεών της, διαβεβαιώνοντας ότι μέχρι τον Ιούνιο θα έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές εργασίες.

Ο Κ. Πουπάκης υποστήριξε ότι οι κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης μπορούν να αναχαιτιστούν με έξυπνες, στοχευμένες και δυναμικές ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης καθώς και την ενδυνάμωση των συστημάτων κοινωνικής προστασίας. Παράλληλα, ανέφερε ότι είναι απαραίτητη η δημιουργία ασφαλών και απελευθερωμένων από διακρίσεις εργασιακά χώρων, προκειμένου να περιοριστεί το φαινόμενο της μαύρης εργασίας, να διευκολυνθεί η πρόσβαση των ευπαθών κοινωνικών ομάδων και να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο του αποκλεισμού των γυναικών, μεγάλο μέρος των οποίων δεν εργάζονται, σε μια Ευρώπη, που η διατηρησιμότητα των Συστημάτων Κοινωνικής Ασφάλισης στην πλειοψηφία των κρατών-μελών της κινδυνεύει και τα ποσοστά αντιστοιχίας ενεργού και μη πληθυσμού είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά.

 

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης