Κώστας Πουπάκης

Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2017 -

Παρέμβαση Ευρωβουλευτή Κ. Πουπάκη προς την Επίτροπο Viviane Reding, για τα δικαιώματα των καταναλωτών

E-mail Εκτύπωση

"Η εφαρμογή ενός κοινού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, με πλήρη εναρμόνιση στις βασικές πτυχές του δικαίου των καταναλωτικών συμβάσεων, ενέχει τον κίνδυνο να εξαναγκαστούν κράτη μέλη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, να καταργήσουν για λόγους απλούστευσης, ειδικές ρυθμίσεις προστασίας των καταναλωτών, ακόμη και αν αυτές έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικές. Αυτό τόνισε ο Ευρωβουλευτής Κώστας Πουπάκης στην ανοικτή συζήτηση - ανταλλαγή απόψεων που οργανώθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την Οδηγία για την αναθεώρηση του κοινοτικού κεκτημένου για τα δικαιώματα των καταναλωτών, με τη συμμετοχή της Επιτρόπου Viviane Reding, αρμόδια για Θέματα Δικαιοσύνης, Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και Ιθαγένειας.

Στην παρέμβασή του ο Έλληνας Ευρωβουλευτής υπογράμμισε ότι: "Η προσέγγιση της πλήρους εναρμόνισης της νομοθεσίας για τα δικαιώματα των καταναλωτών που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι εφικτή πρακτικά στο στάδιο αυτό, δεδομένης της φύσης και του πεδίου εφαρμογής της πρότασης" επισημαίνοντας ότι η εν λόγω πρακτική "θα οδηγήσει σε χαλάρωση της νομοθεσίας ως προς την προστασία του καταναλωτή στην Ευρώπη και σε σημαντική μείωση των δικαιωμάτων του". Επιπλέον, τόνισε ότι δεν θα πρέπει να συνδέονται οι στόχοι της πρότασης, που οδηγούν σε πραγματικό εκσυγχρονισμό της κοινοτικής νομοθεσίας για την προστασία του καταναλωτή και σε βελτίωση της εσωτερικής αγοράς προς όφελος καταναλωτών και επιχειρήσεων, με την αρχή της πλήρους εναρμόνισης.

Η αρμόδια Επίτροπος, συμμεριζόμενη τις ανησυχίες του κ. Πουπάκη και άλλων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, παραδέχτηκε ουσιαστικά ότι η πλήρης εναρμόνιση ενδέχεται σε μερικά κράτη μέλη, με υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών, να μειώσει την εμπιστοσύνη αυτών και να προκαλέσει συγκράτηση και ανασφάλεια. Επιπλέον, συμπλήρωσε ότι η Επιτροπή είναι έτοιμη να συνεργαστεί με το Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη προκειμένου να διαπιστώσει κατά πόσον επιτυγχάνεται αύξηση του επιπέδου προστασίας για ορισμένους κανόνες οδηγώντας σε ένα καλύτερο αποτέλεσμα για τους καταναλωτές, χωρίς όμως να τίθεται πολύ υψηλή επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις.

Απαντώντας σε ερώτηση του Ευρωβουλευτή, για το εάν η επιλογή της στοχοθετημένης πλήρους εναρμόνισης, δηλαδή, πλήρης εναρμόνιση ορισμένων μόνο πτυχών κάποιων συμβάσεων με ταυτόχρονη διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών, μπορεί να αποτελέσει την ενδιάμεση λύση για την επίτευξη των στόχων αυτών και να οδηγήσει στην τόνωση της ενιαίας Ευρωπαϊκής αγοράς η κα. Reding δήλωσε ότι: "Η Επιτροπή αναλύοντας την εκτίμηση των επιπτώσεων προσανατολίζεται προς τη λύση, της μεικτής προσέγγισης ή στοχοθετημένης πλήρους εναρμόνισης, μόνο για τα σημαντικότερα οριζόντια στοιχεία της νομοθετικής πρότασης, όπως ο υπολογισμός του δικαιώματος υπαναχώρησης και οι ορισμοί".

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης