Κώστας Πουπάκης

Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017 -

Κ. Πουπάκης: Διασφαλίζονται τα συμφέροντα των καταναλωτών και της ευρωπαϊκής κλωστοϋφαντουργίας με την υποχρεωτική ονομασία προέλευσης "MADE IN" για προϊόντα που εισάγονται στην ΕΕ από τρίτες χώρες

E-mail Εκτύπωση

Εγκρίθηκε σήμερα, από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με μεγάλη πλειοψηφία, ο νέος Κανονισμός για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που θεσπίζει εναρμονισμένους κανόνες σχετικά με την ονομασία προέλευσης, την επισήμανση, τον προσδιορισμό της σύνθεσης της ίνας και τη χρήση των ονομασιών των υφαντικών ινών. Το νέο νομοθέτημα, που συνενώνει το σύνολο της υφιστάμενης ευρωπαϊκής νομοθεσίας (τρείς βασικές Οδηγίες) σχετικά με τις ονομασίες των κλωστοϋφαντουργικών και την επισήμανση σε έναν ενιαίο Κανονισμό, έχει ως σκοπό τη βελτίωση της ελεύθερης κυκλοφορίας των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά και την παροχή ακριβούς πληροφόρησης στον καταναλωτή.

Συγκεκριμένα, η νέα νομοθεσία προβλέπει:

· εναρμονισμένους κανόνες σχετικά με την ένδειξη προέλευσης "made in" των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και προϊόντων ένδυσης που εισάγονται από τρίτες χώρες και ακριβή κριτήρια για τη χρήση του σήματος προέλευσης για τα προϊόντα που κατασκευάζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

· μία πληρέστερη ενημέρωση των καταναλωτών, η οποία είναι χρήσιμη για την πραγματοποίηση συνειδητής επιλογής κατά την αγορά κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, καθώς ορίζεται επισήμανση για κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που περιέχουν υλικά από δέρμα, γούνα ή άλλα υλικά ζωικής προέλευσης,

· ένδειξη των οποιονδήποτε πιθανών αλλεργιογόνων ή επικινδύνων ουσιών που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή ή τη μεταποίηση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων,

· ένα ενιαίο για όλη την ΕΕ σύστημα επισήμανσης σχετικά με το μέγεθος για τα ενδύματα και τα υποδήματα,

· χρήση συμβόλων ανεξαρτήτως γλώσσας για τον εντοπισμό των ινών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ενός κλωστοϋφαντουργικού προϊόντος επιτρέποντας στον καταναλωτή να κατανοεί εύκολα τη σύνθεσή του και ιδιαίτερα τη χρήση φυσικών ή συνθετικών ινών,

· μείωση του χρόνου που απαιτείται για τη διάθεση μιας νέας ίνας στην αγορά.

"Είναι ουσιώδους σημασίας για τον καταναλωτή η νέα νομοθεσία, καθώς θα είναι σε θέση να γνωρίζει τί είδους προϊόν αγοράζει", δήλωσε ο Έλληνας Ευρωβουλευτής κ. Κ. Πουπάκης, μέλος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, ο οποίος και ο ίδιος συνέβαλε στην τελική διαμόρφωση του κειμένου με τροπολογίες που κατέθεσε στην εν λόγω Επιτροπή. "Επιπλέον με τον εν λόγω Κανονισμό η ευρωπαϊκή υφαντουργία και κατ' επέκταση η ελληνική, που έχουν σημαντικές απώλειες θέσεων απασχόλησης λόγω κυρίως του αθέμιτου ανταγωνισμού από τρίτες χώρες, μπορούν να γίνουν εκ νέου πιο ανταγωνιστικές καθώς προστατεύονται τα συμφέροντά τους".

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης