Κώστας Πουπάκης

Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2017 -

Καταστρατήγηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων στο πλαίσιο αναδιαρθρώσεων των επιχειρήσεων από το έλλειμμα προστασίας και την απουσία σχετικής Ευρωπαϊκής ρύθμισης, αναγνωρίζει ο Επίτροπος L. Andor

E-mail Εκτύπωση

"Το φαινόμενο των αναδιαρθρώσεων των επιχειρήσεων αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό των σύγχρονων οικονομιών, ιδιαίτερα σε περιόδους οικονομικής ύφεσης και έξαρσης των συγκεντρώσεων κεφαλαίου. Οι αναδιαρθρώσεις στις επιχειρήσεις, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, συνοδεύονται από μια σειρά δυσμενών συνεπειών για τους εργαζομένους σε αυτές, τόσο στο επίπεδο της απασχόλησης με την πραγματοποίηση εκτεταμένων απολύσεων, όσο και στο περιεχόμενο των εργασιακών σχέσεων του προσωπικού, με την καταστρατήγηση των κλαδικών συμβάσεων", υπογράμμισε ο Ευρωβουλευτής Κ. Πουπάκης σε σχετική ερώτηση, που κατέθεσε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Συμπληρώνοντας ότι, για το θεσμικό έλλειμμα που παρατηρείται, αναφορικά με την πρόβλεψη και αντιμετώπιση των αρνητικών εξελίξεων των αναδιαρθρώσεων των επιχειρήσεων σε βάρος των εργαζομένων, θα πρέπει η Επιτροπή να προβεί, αν δεν το έχει ήδη κάνει, στη θέσπιση κατευθυντήριων γραμμών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να διασφαλίσει την απαραίτητη προστασία-θωράκιση των εργαζομένων από τις αναδιαρθρώσεις, την αποτελεσματική αντιμετώπιση των επιπτώσεών τους στην απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις καθώς και στην ανάληψη σχετικών δράσεων σε κλαδικό και περιφερειακό επίπεδο, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το κοινωνικό κόστος και οι απολύσεις, σε εθνικό αλλά και τοπικό επίπεδο.

"Η Επιτροπή αναγνωρίζει τον ευαίσθητο χαρακτήρα του ζητήματος των αναδιαρθρώσεων των επιχειρήσεων και των δυσμενών συνεπειών τους στην τοπική οικονομία και απασχόληση, εντούτοις τονίζει ότι δεν υπάρχουν επίσημες κατευθυντήριες γραμμές σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την πρόβλεψη και τη διαχείριση της αναδιάρθρωσης", απάντησε ο Επίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης κ. Lazlo Andor, επιβεβαιώνοντας το υπάρχον θεσμικό κενό. Ο αρμόδιος Επίτροπος, υπογράμμισε τη σημασία της πληροφόρησης των εργαζομένων και της διαβούλευσης, στο πλαίσιο πρόβλεψης και διαχείρισης των αναδιαρθρώσεων, ενώ επεσήμανε ότι το ζήτημα αυτό αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Παράλληλα, ανέφερε ότι έχει συνταχθεί από την Επιτροπή ένας "πίνακας ελέγχου για τις διαδικασίες αναδιάρθρωσης", που βασίζεται σε μια συλλογή εμπειριών ορθής πρακτικής σε αυτόν τον τομέα.

"Είναι αναγκαίο να προχωρήσει άμεσα η Ε.Ε. στην έναρξη ενός συστηματικού κοινωνικού διαλόγου για την κατάρτιση συγκεκριμένων αρχών, με σκοπό την ενδυνάμωση της προστασίας των εργαζόμενων και την ουσιαστική αντιμετώπιση των κοινωνικών και εργασιακών επιπτώσεων των αναδιαρθρώσεων. Ο κοινωνικός διάλογος, η πληροφόρηση των εργαζομένων και η διαβούλευση αποτελούν βασικό συστατικό των εργασιακών σχέσεων και όχημα για τη διασφάλισή τους, σε μια περίοδο, που οι σχέσεις εργασίας απορυθμίζονται, η ανεργία ανέρχεται πλέον σε δυσθεώρητα ύψη και θεμελιώδη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα βρίσκονται στο έλεος των διογκωμένων δημοσίων ελλειμμάτων και των διαχειριστών - πολιτικών", δήλωσε ο Ευρωβουλευτής Κ. Πουπάκης, υπό το πρίσμα των πρόσφατων εξελίξεων στην εργασιακή και ασφαλιστική νομοθεσία της Ελλάδος.
 

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης