Κώστας Πουπάκης

Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017 -

Μια νέα στρατηγική για την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά

E-mail Εκτύπωση

Με μεγάλη πλειοψηφία υιοθετήθηκε σήμερα από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η έκθεση σχετικά με την αναβίωση και τον επαναπροσδιορισμό της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς. Στην εν λόγω έκθεση η ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά εξετάζεται ως ένα ενιαίο σύνολο στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής της Ευρώπης για το 2020, περιλαμβάνοντας μια "Πράξη για την ενιαία αγορά" έως τον Μάιο του 2011 η οποία θα καλύπτει τόσο νομοθετικές, όσο και μη νομοθετικές πρωτοβουλίες, με στόχο τη δημιουργία μιας άκρως ανταγωνιστικής κοινωνικής αγοράς και βιώσιμης οικονομίας που στο επίκεντρό της θα είναι ο πολίτης. Επιπλέον, εντοπίζονται οι δυσλειτουργίες και τα κενά της ενιαίας αγοράς, καθώς κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης και της υπάρχουσας ύφεσης διαπιστώθηκε ότι δε λειτούργησε σωστά προς όφελος των πολιτών.

Ο Έλληνας ευρωβουλευτής κ. Κ. Πουπάκης συνέβαλε στην διαμόρφωση του κειμένου με οκτώ (8) τροπολογίες, που υπερψηφίστηκαν από τα μέλη της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και ενσωματώθηκαν στην τελική έκθεση. Οι τροπολογίες του είχαν ως στόχο:

• την αξιολόγηση και την απλούστευση της υπάρχουσας νομοθεσίας για την ενιαία αγορά, με σκοπό τη μείωση της περιττής γραφειοκρατίας, γεγονός που ωφελεί τόσο τους πολίτες, και όσο και τις επιχειρήσεις,
την ύπαρξη προσιτών τιμών και ασφάλειας των αγαθών και των υπηρεσιών στην αγορά με σκοπό την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών και την αντιμετώπιση των προβλημάτων τους,
• τη διεύρυνση της ενιαίας αγοράς και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης,
• τη βελτίωση της πρόσβασης στην ενιαία αγορά των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ώστε να διευκολυνθεί η ανάπτυξή τους και να αξιοποιηθεί πλήρως το επιχειρηματικό δυναμικό τους,
• την προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας με σκοπό τη μελλοντική οικονομική ανάπτυξη.

Σε σχετική δήλωσή του ο κ. Κ. Πουπάκης υπογράμμισε: "Είναι πολύ σημαντικό να τεθούν στο επίκεντρο αυτής της νέας στρατηγικής τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι πολίτες και οι καταναλωτές και να αποκτήσουν εκ νέου εμπιστοσύνη στην αγορά. Μόνο με αυτό τον τρόπο θα έχουμε μια πραγματική κοινωνική οικονομία της αγοράς όπως αναφέρεται και στη Συνθήκη της Λισαβόνας".

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης