Κώστας Πουπάκης

Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2017 -

Επιτακτική η Ανάγκη καταπολέμησης του φαινομένου της Αδήλωτης Εργασίας

E-mail Εκτύπωση

"Η πάταξη του φαινομένου της αδήλωτης εργασίας, υπό το πρίσμα της αποτελεσματικής καταπολέμησης του κατακερματισμού της αγοράς εργασίας, αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους, μεταξύ άλλων, που εμπεριέχονται στην πρόταση της Επιτροπής για τις κατευθυντήριες γραμμές των πολιτικών απασχόλησης στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής για την Ευρώπη 2020", υπογράμμισε ο Επίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης Lazlo Andor, σε σχετική ερώτηση του Ευρωβουλευτή Κ. Πουπάκη.

"Η αδήλωτη εργασία, σε μια περίοδο με μηδενικά ή και αρνητικά ποσοστά ανάπτυξης στα Κράτη - Μέλη αποτελεί σημαντικό πρόσκομμα για την αύξηση της απασχόλησης και βασικό παράγοντα απορρύθμισης της αγοράς εργασίας. Ταυτόχρονα, η μεγάλη απώλεια φορολογικών εσόδων διογκώνει το, ήδη, έντονο ζήτημα της διατηρησιμότητας των δημοσίων οικονομικών των Κρατών - Μελών, ενώ η μεγάλη εισφοροδιαφυγή από τη μαύρη εργασία συνιστά καίριο πλήγμα στη βιωσιμότητα των Συστημάτων Κοινωνικής Ασφάλισης, δημιουργώντας παράλληλα στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό και περιορίζοντας την παραγωγικότητα", σημείωσε στην ερώτησή του ο Έλληνας Ευρωβουλευτής.

Καλώντας την Επιτροπή, εν μέσω οικονομικής ύφεσης, που κυρίως πλήττει τα μεσαία και χαμηλά οικονομικά και κοινωνικά στρώματα και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις - με περικοπές εισοδημάτων, συρρίκνωση της αγοραστικής δύναμης και επαχθή φορολόγηση, να αναφέρει:
• τα εργαλεία που προτίθεται να υιοθετήσει για την πάταξη της αδήλωτης εργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
• τις σχετικές κατευθύνσεις, που πρόκειται να δώσει στα Κράτη Μέλη, προκειμένου να γίνει αποτελεσματικότερη η καταπολέμηση του εν λόγω φαινομένου,
• καθώς επίσης και ποιές συγκεκριμένες πολιτικές πρόκειται να υιοθετηθούν για την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης (εργαζομένων, εργοδοτών, καταναλωτών, αυτοαπασχολούμενων) σχετικά με τις δυσμενείς επιπτώσεις της αδήλωτης εργασίας, σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στην απάντησή του ο κ. Andor, αναφέρθηκε σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η Επιτροπή, όπου συστήνει έναν ισορροπημένο συνδυασμό πρόληψης (κυρίως μέσω καλώς προσαρμοσμένων κανονισμών περί φορολογικών ελαφρύνσεων και διοικητικών κανονισμών, συμπεριλαμβανομένων απλουστευμένων συστημάτων για την εγγραφή των εργαζομένων) ευαισθητοποίησης, κυρώσεων και επιβολής της νομοθεσίας (ειδικότερα με την ενίσχυση των επιθεωρήσεων στον εργασιακό χώρο, την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και απάτης στην καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και τον καθορισμό κατώτατων μισθών σε κατάλληλα επίπεδα για να αντιμετωπισθεί η πρακτική της αμοιβής με «φακελάκι»). Σύμφωνα, μάλιστα, με την απάντηση της Επιτροπής, το 2009 έγινε τροποποίηση της Οδηγίας 2006/116, προκειμένου να δοθεί στα Κράτη Μέλη η δυνατότητα εφαρμογής μειωμένων συντελεστών φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) για συγκεκριμένες υπηρεσίες υψηλής έντασης εργατικού δυναμικού, με λήξη ισχύος το 2010, ως μέσο δημιουργίας θέσεων εργασίας και καταπολέμησης της παραοικονομίας.

"Στην Ελλάδα το φαινόμενο της αδήλωτης εργασίας, όχι μόνο δεν υποχωρεί, αλλά λαμβάνει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις, γεγονός στο οποίο έχουν συντελέσει η πρωτοφανής απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων και η εξάπλωση των ευέλικτων μορφών απασχόλησης χωρίς συγκεκριμένους κανόνες, τα υψηλά, όλο και αυξανόμενα, ποσοστά ανεργίας, καθώς και η πρόθεση της κυβέρνησης να καταστήσει την Ελλάδα-χώρα φθηνού εργασιακού κόστους, την ώρα που ο ΦΠΑ και οι έμμεσοι φόροι αυξάνονται αλόγιστα. Για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των Συστημάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και τη διάσωση του δημόσιου, κοινωνικού και αναδιανεμητικού τους χαρακτήρα, η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να λάβει δράσεις ουσίας στο συγκεκριμένο τομέα, υιοθετώντας ένα πρόγραμμα δράσεων ευθύνης, βάζοντας τέλος σε άσκοπες κινήσεις εντυπωσιασμού, που οδηγούν στην ανέχεια και την εξαθλίωση την ελληνική κοινωνία", σχολίασε σχετικά ο Κ. Πουπάκης.

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης