Κώστας Πουπάκης

Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017 -

Κατάθεση ερώτησης του Κ. Πουπάκη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη νομιμότητα των μέτρων του "μνημονίου" αναφορικά με την καταστρατήγηση της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας στην Ελλάδα

E-mail Εκτύπωση

"Οι κοινωνικές και συλλογικές διαπραγματεύσεις, όπως διεξάγονται στη χώρα μας από το 1990, λειτουργούν προστατευτικά για το εισόδημα των εργαζομένων, διασφαλίζουν την απασχόληση και τη στήριξη των ανέργων, ενώ παράλληλα εγγυώνται την κοινωνική και εργασιακή ειρήνη, στοιχεία απαραίτητα για την διαμόρφωση ενός ευνοϊκού επενδυτικού κλίματος, την αύξηση της παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας καθώς και της κερδοφορίας των επιχειρήσεων", επεσήμανε ο Ευρωβουλευτής Κ. Πουπάκης, σχολιάζοντας την απορρύθμιση και καταστρατήγηση του εθνικού συστήματος συλλογικών διαπραγματεύσεων, μέσω των μέτρων που προβλέπονται στο "μνημόνιο" για τις εργασιακές σχέσεις.

Η υπογραφή της Συνθήκης της Λισαβόνας έθεσε μια νέα βάση για τις αρχές και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με γνώμονα ένα ανθρωποκεντρικό μοντέλο ανάπτυξης, που θα διασφαλίζει την καλύτερη δυνατή ισορροπία ανάμεσα στην κοινωνική συνοχή και την ανταγωνιστικότητα. Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του οποίου το νομικό κύρος αναγνωρίζεται στο άρθρο 6 της Συνθήκης της Λισαβόνας, προβλέπει και θωρακίζει στο άρθρο 28 (περί δικαιώματος διαπραγμάτευσης και συλλογικών δράσεων),
• το δικαίωμα των εργαζομένων και των εργοδοτών ή των αντίστοιχων οργανώσεών τους, σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο και τις εθνικές νομοθεσίες και πρακτικές, να διαπραγματεύονται και να συνάπτουν συλλογικές συμβάσεις στα ενδεδειγμένα επίπεδα,

• καθώς και την αντίστοιχη υποχρέωση των κρατών μελών αφενός να απέχουν από κάθε παρέμβαση στο σύστημα ελεύθερων διαπραγματεύσεων, αφετέρου να σέβονται τα αποτελέσματα των ελεύθερων διαπραγματεύσεων, όπως αποτυπώνονται με τις διατάξεις των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.

Σε αυτήν την κατεύθυνση, ο Ευρωβουλευτής Κ. Πουπάκης, με ερώτησή του, κάλεσε την Επιτροπή να λάβει θέση σχετικά με τη συμβατότητα των μέτρων - μόνιμου χαρακτήρα - που υιοθετήθηκαν στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της ενεργοποίησης του μηχανισμού οικονομικής στήριξης, με τις διατάξεις της κοινοτικής νομοθεσίας για το σεβασμό των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων και των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Ο Έλληνας Ευρωβουλευτής έκανε συγκεκριμένη αναφορά στις ρυθμίσεις του μνημονίου σχετικά με:
• τη δυνατότητα αμοιβής της εργασίας των νέων ως 25 ετών σε κάθε τομέα απασχόλησης κατά παρέκκλιση των κατώτατων προστατευτικών ορίων της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και
το θεσμό των τοπικών συμφώνων απασχόλησης, τα οποία μπορούν να προβλέπουν ρυθμίσεις δυσμενέστερες από αυτές που αποτυπώνονται στις διατάξεις τόσο των οικείων συλλογικών συμβάσεων εργασίας, όσο και της Εθνικής Γενικής.

"Η έξοδος της ελληνικής οικονομίας από την ύφεση, η τόνωση του ανταγωνιστικού της χαρακτήρα και η επίτευξη της κοινωνικής συνοχής και ευημερίας δεν μπορούν να επιτευχθούν μέσα από τη μετατροπή της Ελλάδας σε χώρα φθηνού εργασιακού κόστους και τη δημιουργία εργαζομένων "α λα καρτ", με αυθαίρετες και μονομερείς κυβερνητικές αποφάσεις. Αντίθετα, η οικονομική ανάκαμψη και η αναπτυξιακή προοπτική της χώρας μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσω της στήριξης της μισθωτής εργασίας, της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, της αύξησης της ποιότητας της εργασίας και της προσέλκυσης επενδύσεων στην έρευνα και την καινοτομία, προκειμένου να δημιουργηθούν νέες μακροπρόθεσμα βιώσιμες θέσεις εργασίας και να ενδυναμωθεί η πρόσβαση των νέων στην αγορά εργασίας. Όσο η κυβέρνηση αποδομεί τον ουσιαστικό κοινωνικό διάλογο, επιζητώντας τον μόνο προσχηματικά και εκ των υστέρων, και δε συμμερίζεται τις αγωνίες του ελληνικού λαού, η κοινωνική αρρυθμία, με πρόσχημα τη διάσωση της οικονομίας, είναι αναπόφευκτη ", δήλωσε σχετικά ο Κ. Πουπάκης.

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης