Κώστας Πουπάκης

Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017 -

Η Δια βίου Εκπαίδευση ως μοχλός ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ερχόμενη δεκαετία

E-mail Εκτύπωση

"Το σχέδιο δράσης της Επιτροπής για τη μάθηση ενηλίκων σκοπό έχει να επιταχύνει τη διαδικασία πιστοποίησης της μη επίσημης και ανεπίσημης μάθησης και να προσφέρει στους ενήλικες πραγματικές ευκαιρίες για πρόοδο, αυξάνοντας το επίπεδο των επαγγελματικών τους προσόντων και επιτρέποντάς τους να ενσωματώνονται καλύτερα σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής", σημείωσε η Επίτροπος Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Πολυγλωσσίας και Νεολαίας, κ. Α. Βασιλείου, σε απάντησή της σε σχετική ερώτηση του ευρωβουλευτή Κ. Πουπάκη.

"Σε μια περίοδο, που το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο και η κοινωνική συνοχή απειλούνται από τα υψηλότατα ποσοστά ανεργίας, με ανησυχητικά ανοδικές τάσεις, τη ραγδαία αύξηση της φτώχειας και της περιθωριοποίησης, η δια βίου εκπαίδευση πρέπει να αποτελέσει έναν από τους βασικότερους μοχλούς των αναπτυξιακών προσπαθειών της Ε.Ε.", υπογράμισε ο ευρωβουλευτής Κ. Πουπάκης, στο πλαίσιο της ερώτησης που κατέθεσε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σχετικά με:
• το ρόλο της δια βίου εκπαίδευσης ως μέσο ανάπτυξης, καταπολέμησης της ανεργίας και ενδυνάμωσης της κοινωνικής συνοχής,
• τα επιπλέον κίνητρα που θα πρέπει να δοθούν για την άυξηση της πρόσβασης στη δια βίου μάθηση, κυρίως εργαζομένων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και
• την υιοθέτηση δράσεων για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότερης χρήσης των πόρων, που διατίθενται για αυτό το σκοπό.

Η κ. Βασιλείου, στην απάντησή της, αφού υπογράμμισε την κεντρκή θέση που κατέχει η δια βίου μάθηση στο πλαίσιο των εμβληματικών πρωτοβουλιών της Στρατηγικής Ε.Ε. 2020, έδωσε έμφαση στα διάφορα μέσα για την προώθηση της συμμετοχής στην κατάρτιση, ως μέσο καταπολέμησης της ανεργίας και τόνωσης της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας, όπως προγράμματα επιχορηγήσεων σε επιχειρήσεις, προγράμματα δανειοδότησης, επιδοτήσεις σε φυσικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις, λογαριασμοί ή πιστωτικές κάρτες μάθησης και ταμεία κατάρτισης.

"Η εμπειρία δείχνει ότι για να είναι βιώσιμοι και αποτελεσματικοί οι μηχανισμοί χρηματοδότησης, στο πλαίσιο της δια βίου εκπαίδευσης, θα πρέπει να συνεπάγονται την ελάχιστη δυνατή γραφειοκρατία για φυσικά πρόσωπα και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι μηχανισμοί αυτοί πρέπει να έχουν ορθή εστίαση, να καθοδηγούνται από τη ζήτηση, να προσανατολίζονται στην αγορά και να στοχεύουν όσους έχουν ανάγκη – για παράδειγμα τους άνεργους, τους μετανάστες, όσους έχουν χαμηλή ειδίκευση ή τους εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας", σημείωσε η αρμόδια Επίτροπος.

Σε αυτό το πλαίσιο ο Κ. Πουπάκης, σχολιάζοντας την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δήλωσε: "Ο ρόλος της δια βίου εκπαίδευσης είναι κομβικός μέσα στο σύγχρονο, σύνθετο και διαρκώς μεταβαλλόμενο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον. Είναι επιτακτική ανάγκη η βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης, η διασύνδεσή τους με την απασχόληση και ο καλύτερος συντονισμός των επιμέρους εκπαιδευτικών πολιτικών, από το επίπεδο του σχεδιασμού και της υλοποίησης τους έως και την αξιολόγησή τους. Η δημιουργία νέων και μακροπρόθεσμα βιώσιμων θέσεων εργασίας, μέσα από το εγχείρημα του μετασχηματισμού της ευρωπαϊκής οικονομίας και τον προσανατολισμό της στη γνώση, την καινοτομία και την αειφορία, προϋποθέτει μια αγορά εργασίας χωρίς αποκλεισμούς, ένα εργατικό δυναμικό με δεξιότητες συνεχώς καταρτιζόμενο, καθώς και μια κοινωνία απαλλαγμένη από τη σχολική διαρροή, τις διακρίσεις και τον αναλφαβητισμό."
 

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης