Κώστας Πουπάκης

Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2017 -

"Άτυπες Συμβάσεις Εργασίας", σημαντική παρέμβαση Κ. Πουπάκη με τροπολογίες στη σχετική Έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

E-mail Εκτύπωση

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη είναι αντιμέτωποι με μια βαθιά οικονομική και δημοσιονομική κρίση, που έχει μετεξελιχθεί σε κρίση απασχόλησης, με έντονες και απρόβλεπτες κοινωνικές διαστάσεις. Το συνολικό ποσοστό ανεργίας, για το Μάιο του 2010 στην Ε.Ε. των 27 ανήλθε σε 9.6%, ενώ από το σύνολο των ευρωπαίων απασχολούμενων, περισσότερο από το 14% εργάζεται σε ευέλικτες- προσωρινές μορφές απασχόλησης και το 8% είναι οι λεγόμενοι «φτωχοί εργαζόμενοι». Σε αυτό το πλαίσιο, υπερψηφίστηκε στη σημερινή συνεδρίαση της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η έκθεση πρωτοβουλίας σχετικά με τις άτυπες συμβάσεις εργασίας, την εξασφαλισμένη επαγγελματική πορεία, την ευελιξία με ασφάλεια και τις νέες μορφές κοινωνικού διαλόγου, η οποία θέτει τις εξής προτεραιότητες για την αντιμετώπιση της κρίσης, που διέπει την απασχόληση:

• να ληφθούν, σε εθνικό επίπεδο, οι απαραίτητες πρωτοβουλίες, προκειμένου να αποτραπεί ο κατακερματισμός της αγοράς εργασίας, με την άναρχη εξάπλωση των ευέλικτων μορφών εργασίας, η οποία έχει ενταθεί ιδιαίτερα κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης,
• να ενισχυθεί ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων και η ουσιαστική και ενεργή συμμετοχή τους στην κατάρτιση και υιοθέτηση σχετικών πολιτικών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο (το πρώτο βήμα έχει γίνει με τη Συνθήκη της Λισαβόνας),
• να προφυλαχθεί η απασχόληση, να αποτραπεί η μαζική ανεργία και να ενισχυθεί η πρόσβαση των ανέργων στην αγορά εργασίας, μέσω της ενίσχυσης των προσπαθειών, αναφορικά με την επένδυση σε νέες δεξιότητες, την κατάρτιση, τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας, την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του θεσμού της αυτοαπασχόλησης, τη μείωση της γραφειοκρατίας και την ενδυνάμωση τω
ν πολιτικών και πρακτικών ισότητας ανδρών και γυναικών στην απασχόληση.

Στο τελικό κείμενο της έκθεσης ενσωματώθηκαν, συγκεντρώνοντας την υποστήριξη της πλειοψηφίας των πολιτικών ομάδων, τροπολογίες του Ευρωβουλευτή Κ. Πουπάκη, που προασπίζονται τα δικαιώματα των εργαζομένων και ανέργων ευρωπαίων, στην κατεύθυνση της καταπολέμησης του κατακερματισμού της αγοράς εργασίας και των στρεβλώσεων, που έχουν προκύψει από την άναρχη και άνευ όρων εξάπλωση των ευέλικτων-άτυπων μορφών εργασίας, καθώς και την ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου, στο πλαίσιο της ενδυνάμωσης της συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων. Πιο συγκεκριμένα, ο Κ. Πουπάκης υποστήριξε:

• την ανάγκη επανακαθορισμού των εργασιακών σχέσεων, με σκοπό την αποφυγή στρεβλώσεων, όπως το φαινόμενο των ψευδοαυτοαπασχολούμενων (μπλοκάκια), και τη θέσπιση σε εθνικό επίπεδο ενός σαφούς θεσμικού πλαισίου που θα διέπει τις ευέλικτες-άτυπες μορφές απασχόλησης,
• ότι η διασφάλιση του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου και των εργασιακών κεκτημένων θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα,
• την ενίσχυση της πρόσβασης στην απασχόληση και της μετάβασης στην πλήρη και ποιοτική απασχόληση, μέσω της προώθησης στοχευμένων ενεργητικών και παθητικών πολιτικών απασχόλησης, καθώς επίσης και
• την ανάγκη ουσιαστικής ενίσχυσης της κοινωνικής και θεσμικής αναγνώρισης των κοινωνικών εταίρων σε εθνικό επίπεδο, στο πλαίσιο της κατάρτισης των πολιτικών απασχόλησης, μέσω ενός ισότιμου κοινωνικού διαλόγου.

"Βασική προτεραιότητα πρέπει να αποτελεί η πλήρης και σταθερή απασχόληση. Οι άτυπες-ευέλικτες μορφές εργασίας, όμως, αποτελούν μια πραγματικότητα. Είναι επιτακτική ανάγκη να συνδυάζονται, με την απαραίτητη ασφάλεια, κατοχυρωμένη σε θεσμικό επίπεδο, και να λειτουργούν ως όχημα για ομαλή ένταξη στην αγορά εργασίας, άμεσα συσχετισμένες με ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης και όχι μόνο ως μέσο για την απόκτηση ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων από τις επιχειρήσεις. Οι εργαζόμενοι, ανεξαρτήτου τύπου σύμβασης εργασίας, πρέπει να απολαμβάνουν τις ίδιες συνθήκες εργασίας και τα ίδια δικαιώματα. Στην Ελλάδα, το σύνολο του κόσμου της εργασίας δέχεται μια ανίερη επίθεση, με την καταστρατήγηση βασικών εργασιακών και ασφαλιστικών κεκτημένων δικαιωμάτων και την κατάργηση, στην πράξη, του κοινωνικού διαλόγου. Ελπίζω, η ελληνική κυβέρνηση, που έκλεισε εδώ και μήνες τα αφτιά της στις φωνές των Ελλήνων εργαζομένων, να αφυπνιστεί από τη σημερινή απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου", δήλωσε σχετικά ο Έλληνας Ευρωβουλευτής.

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης