Κώστας Πουπάκης

Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2017 -

"Προώθηση της πρόσβασης των νέων στην αγορά εργασίας", σημαντική παρέμβαση του Κ. Πουπάκη με τροπολογίες σε σχετική Έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

E-mail Εκτύπωση

Περισσότεροι από 5.5 εκατομμύρια νέοι κάτω των 25 ετών στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι άνεργοι, αριθμός που ισούται με ποσοστό 21.4%, το οποίο και είναι υπερδιπλάσιο του συνολικού ποσοστού ανεργίας. Το ζήτημα της απασχόλησης των νέων αποτελεί μια από τις, πλέον, σημαντικές προκλήσεις, που αντιμετωπίζει η Ευρώπη των 27, σε συνάρτηση με το δημογραφικό πρόβλημα, το θέμα της διατηρησιμότητας των ταμείων κοινωνικής ασφάλισης και κατ' επέκταση των δημοσίων οικονομικών. Σε αυτό το πλαίσιο, υιοθετήθηκε χθες, με μεγάλη πλειοψηφία, από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Έκθεση Πρωτοβουλίας, σχετικά με την προώθηση της πρόσβασης των νέων στην αγορά εργασίας, την ενίσχυση του καθεστώτος περιόδων άσκησης, πρακτικής και μαθητείας, μέσω της οποίας αναδεικνύεται η πραγματική διάσταση του αποκλεισμού των νέων από την αγορά εργασίας και προτείνονται συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το εν λόγω ζήτημα τόσο σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως:
• η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των νέων και πρόσβαση των νέων σε πιστώσεις και αντίστοιχες συμβουλευτικές υπηρεσίες,
• η καταπολέμηση των διακρίσεων έναντι των νέων στην αγορά εργασίας (συμβόλαια πρώτης απασχόλησης - ρυθμίσεις αμοιβής κατώτερη της κατώτατης προβλεπόμενης) και η ενίσχυση της μαθητείας, άσκησης και πρακτικής - σε εκπαιδευτικό πλαίσιο και επί πληρωμή που να διασφαλίζει μια αξιοπρεπή διαβίωση,
• η καταπολέμηση της εκμετάλλευσης των συστημάτων μαθητείας, άσκησης και πρακτικής με σκοπό την κάλυψη θέσεων εργασίας με χαμηλότερο κόστος για τον εργοδότη,
• η καταπολέμηση της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης, η πρόσβαση σε δωρεάν παιδεία - κίνητρα συνέχισης στην ανώτατη εκπαίδευση και η σύνδεση της εκπαίδευσης με ανάγκες της αγοράς εργασίας
• η εκπαίδευση για νέους ανέργους, έπειτα από 4 μήνες ανεργίας και αξιοπρεπή επιδόματα ανεργίας
.

Στο τελικό κείμενο της Έκθεσης ενσωματώθηκαν, συγκεντρώνοντας την υποστήριξη της πλειοψηφίας των πολιτικών ομάδων, τροπολογίες του Ευρωβουλευτή Κ. Πουπάκη, που προασπίζονται τα δικαιώματα των νέων έναντι διακρίσεων, με σκοπό την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, του κατακερματισμού της αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της πρόσβασής τους σε αυτήν καθώς και την ενδυνάμωση της συμμετοχής τους στη γνώση και τον κοινωνικό διάλογο. Πιο συγκεκριμένα, ο Κ. Πουπάκης υποστήριξε:
• τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας για τους νέους όσο και τη συνεχή κατάρτιση και αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους, κατά τη διάρκεια της απασχόλησης,
• την ενίσχυση της πρακτικής διάστασης των σχολικών προγραμμάτων, με σκοπό την καταπολέμηση της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης,
• την ανάγκη προστασίας των νέων από εργοδότες -δημόσιους και ιδιώτες- που μέσω προγραμμάτων απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, μαθητείας ή και άσκησης καλύπτουν καίριες και βασικές ανάγκες με χαμηλό ή μηδαμινό κόστος εκμεταλλευόμενοι τη θέληση των νέων για μάθηση, χωρίς καμία μελλοντική προοπτική πλήρους ένταξης των εν λόγω νέων στο εργατικό τους δυναμικό,
• την ένταξη των προγραμμάτων μαθητείας, άσκησης και απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης,
• την καταπολέμηση της μονομερούς υιοθέτησης της πολιτικής της ευελιξίας χωρίς επαρκή ασφάλεια, ως μέσο καταστρατήγησης των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των νέων,
• την ενεργοποίηση των κοινωνικών εταίρων και την ενίσχυση της συμμετοχής τους στις πολιτικές πληροφόρησης των νέων, στα σχέδια δράσης για ενίσχυση της πρόσβασής των νέων στην αγορά εργασίας και την ενδυνάμωση της συμμετοχής της νέας γενιάς στα συνδικαλιστικά όργανα και κατ' επέκταση στον κοινωνικό διάλογο, καθώς και
• τη σημασία πρόσβασης στο ολοήμερο σχολείο, στο πλαίσιο συμφιλίωσης της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής.

"Η ανεργία των νέων αποτελεί σοβαρό κοινωνικό και οικονομικό πλήγμα. Σε μια Ευρώπη, που συνεχώς «γερνάει», πρέπει επιτέλους να αποδείξουμε έμπρακτα, ότι εργαζόμαστε για ένα καλύτερο αύριο. Οι νέοι, βρίσκονται στο περιθώριο τόσο της αγοράς εργασίας, όσο και της κοινωνίας. Απαιτούνται, λοιπόν, στοχευμένες και υπεύθυνες πολιτικές, προκειμένου να ενδυναμωθεί η πρόσβασή τους στην απασχόληση και την κατάρτιση και όχι μέτρα περιστολών σε εργασιακά και μισθολογικά τους δικαιώματα, όπως αυτά που προωθούνται στη χώρα μας " δήλωσε σχετικά ο Κ. Πουπάκης.

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης