Κώστας Πουπάκης

Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017 -

Τιμητική Εκδήλωση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής για τα διατελέσαντα μέλη της, μεταξύ των οποίων και τον Ευρωβουλευτή Κ. Πουπάκη

E-mail Εκτύπωση

Τιμητική Εκδήλωση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής για τα διατελέσαντα μέλη της, μεταξύ των οποίων και τον Ευρωβουλευτή Κ. Πουπάκη

Σε πανηγυρική συνεδρίαση της Ολομέλειας της European Economic and Social Committee (Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής - ΕΟΚΕ), εχθές 15.09, τιμήθηκε, μεταξύ άλλων, και ο Ευρωβουλευτής Κ. Πουπάκης, διατελέσας μέλος της, για την πενταετή ενεργή συμμετοχή και συμβολή του στις εργασίες της ΕΟΚΕ.

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, Mario Sepi, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη και τις ευχαριστίες της ΕΟΚΕ αλλά και του ιδίου προσωπικά για τη συνεργασία και τη συμβολή στις εργασίες της, ενός εκάστου των διατελεσάντων μελών της, όπου, κατά την απονομή αναμνηστικών δώρων, πρόσθετα ευχαρίστησε τον Έλληνα Ευρωβουλευτή κ. Κ. Πουπάκη για τη δυναμική παρουσία του στο Ευρωκοινοβούλιο και τη στήριξή του στις θέσεις της ΕΟΚΕ και της κοινωνίας των πολιτών.

Παράλληλα, και ο πρόεδρος της Ομάδας των εργαζομένων (European Worker's Group) της ΕΟΚΕ, κ. Γεώργιος Ντάσσης, συγχαίροντας τον κ. Πουπάκη για την προσφορά του στην ΕΟΚΕ, υπογράμμισε ότι αποτελεί τιμή για την Ομάδα των εργαζομένων, η αναγνώριση και ανάδειξη ενός μέλους της στην καρδιά των ευρωπαϊκών κέντρων λήψης αποφάσεων, όπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, ως γνωστόν, αποτελεί το συνεκτικό κρίκο ανάμεσα στην Ένωση και τους πολίτες της, προωθώντας μια περισσότερο αντιπροσωπευτική, συμμετοχική και συνεπώς δημοκρατικότερη κοινωνία στην Ευρώπη. Η ΕΟΚΕ συστήθηκε το 1957, με τη Συνθήκη της Ρώμης, και αποτελεί επί της ουσίας, ένα απαραίτητο συμβουλευτικό όργανο των Ευρωπαϊκών Οργάνων, το οποίο εκπροσωπεί τους εργοδότες, τους εργαζομένους, τους αγρότες, τους καταναλωτές, Επιμελητήρια, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις αλλά και άλλες ομάδες συμφερόντων που απαρτίζουν συλλογικά την οργανωμένη "κοινωνία των πολιτών". Πιο συγκριμένα, η ΕΟΚΕ αποτελείται από 344 μέλη με έξι υποεπιτροπές, γνωστές και ως "τμήματα" - που συνεδριάζουν συνεχώς, κάθε εβδομάδα - και διαδραματίζει τρεις κυρίως ρόλους:
• συμβουλεύει το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο, είτε μετά από αίτημά τους είτε κατόπιν ιδίας πρωτοβουλίας•
• ενθαρρύνει τη μεγαλύτερη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στην Ένωση•
• ενισχύει το ρόλο της κοινωνίας των πολιτών σε χώρες μη μέλη της Ένωσης και συνδράμει στη δημιουργία συμβουλευτικών δομών στις χώρες αυτές.

Ο κ. Πουπάκης, μετά το πέρας της εκδήλωσης, δήλωσε σχετικά: "Η πενταετής μου θητεία στην ΕΟΚΕ, με συνεχείς συνεδριάσεις και διαβουλεύσεις στο πλαίσιο της διαδικασίας της "σύνθεσης", υπήρξε ιδιαίτερα πολύτιμη και παραγωγική εμπειρία. Η παρουσία - συμμετοχή μου στο European Worker' s Group της ΕΟΚΕ, με τα κοινωνικά ζητήματα στο επίκεντρο, καθώς και η ενασχόλησή μου, κατά καιρούς, με τομείς όπως η ενιαία αγορά - η παραγωγή και κατανάλωση (INT), η γεωργία - η αγροτική ανάπτυξη και το περιβάλλον (NAT), οι μεταφορές - η ενέργεια, οι υποδομές και η κοινωνία της πληροφορίας (TEN), μου έδωσαν την ευκαιρία να αποκτήσω μια πιο πλήρη και σφαιρική γνώση σχετικά με τα προβλήματα της κοινωνίας της Ευρώπης. Επομένως τη μετάβασή μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την εξέλαβα σαν μια λογική συνέχεια του έργου που ήδη επιτελούσα στην ΕΟΚΕ, συνεχίζοντας την προσπάθειά μου, στην πράξη, για την ενίσχυση του ευρωπαϊκού κοινωνικού ιδεώδους, που κατά την άποψή μου αποτελεί το θεμέλιο λίθο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζήτημα ιδιαίτερα σημαντικό, στις δύσκολες κοινωνικά εποχές που διανύουμε. Σήμερα, πλέον, είναι απαραίτητο όλοι μαζί να αγωνιστούμε για να τονώσουμε την κοινωνική διάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προωθώντας την αλληλεγγύη, τις αρχές της βιώσιμης κοινωνικής οικονομίας της αγοράς και αναδεικνύοντας, ουσιαστικά και αποτελεσματικά, τις ανησυχίες ολόκληρης της κοινωνίας των πολιτών".
 

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης