Κώστας Πουπάκης

Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017 -

Έλλειμμα στο νομικό πλαίσιο καταπολέμησης της ενδοσχολικής βίας αναγνωρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε απάντησή της σε σχετική ερώτηση του Κ. Πουπάκη

E-mail Εκτύπωση

"Δεν υπάρχει στην ΕΕ νομικό πλαίσιο ή πλαίσιο πολιτικής σχετικά με τη βία στα σχολεία. Αντίθετα υπάρχουν, μόνο, μια σειρά από πρωτοβουλίες οι οποίες, σε γενικές γραμμές, εστιάζονται σε πρακτικά μέτρα με σκοπό την πρόληψη ή τον περιορισμό του φαινομένου. Η δυσκολία αντιμετώπισης των φαινομένων του σχολικού εκφοβισμού και του εκφοβισμού μέσω διαδικτύου έγκεινται στις διαφορές των πρακτικών των κρατών μελών, καθώς επίσης και στην έλλειψη αντιπροσωπευτικών ερευνητικών στοιχείων, αλλά και την ανυπαρξία κατάλληλης αξιολόγησης των προγραμμάτων και των πολιτικών παρέμβασης για την καταπολέμηση της ενδοσχολικής βίας", δήλωσε η Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, V. Reding, αρμόδια για θέματα Δικαιοσύνης, Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και Ιθαγένειας, σε ερώτηση που κατέθεσε ο Ευρωβουλευτής Κ. Πουπάκης, αναδεικνύοντας το θέμα της καταγραφής και αντιμετώπισης της ενδοσχολικής βίας, με ιδιαίτερη έμφαση στον εκφοβισμό μέσω διαδικτύου (cyber bullying).

Η σχολική βία, κυρίως με τη μορφή του σχολικού εκφοβισμού (bullying), ο οποίος περιλαμβάνει τη λεκτική, τη σωματική, την ψυχολογική, τη σεξουαλική παρενόχληση, την καταστροφή σχολικού εξοπλισμού και το βανδαλισμό, καθώς και εγκληματικές ενέργειες αποτελεί ένα ιδιαίτερα δυσάρεστο και επικίνδυνο κοινωνικό φαινόμενο, μια μορφή κοινωνικού ελλείμματος, που πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα και δραστικά τόσο σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σύμφωνα με όλες τις σχετικές έρευνες, οι δυσμενείς οικονομικές και κοινωνικές μεταβολές, η όξυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και ο κοινωνικός αποκλεισμός, η φτώχεια, η ανεργία καθώς, και οι μετακινήσεις πληθυσμών αποτελούν σημαντικούς παράγοντες αύξησης των φαινομένων της σχολικής βίας και της παραβατικότητας των μαθητών. Αναγνωρίζοντας, υπό τις παρούσες κοινωνικο - οικονομικές συνθήκες, τον κίνδυνο διόγκωσης του εν λόγω φαινομένου και δεδομένου ότι η εκπαίδευση αποτελεί μια από τις βασικότερες κοινωνικοποιητικές διαδικασίες και μέσο ενδυνάμωσης της κοινωνικής συνοχής, ο Έλληνας Ευρωβουλευτής επεσήμανε στα ερωτήματά του τις εξής βασικές θεματικές:
• την περαιτέρω χρηματοδότηση για εξειδικευμένα-στοχευμένα προγράμματα αγωγής υγείας με την ενεργή συμμετοχή των γονέων και της τοπικής κοινωνίας, προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να ενημερωθούν ως προς τη διαχείριση των συναισθηματικών, ψυχικών και κοινωνικών συγκρούσεων, που λαμβάνουν χώρα στη σχολική αίθουσα και στην ευρύτερη κοινωνία, ώστε να αναπτύξουν μεθόδους και τεχνικές για την κοινωνική ένταξη των μαθητών και την πρόληψη της σχολικής βίας
• τη δημιουργία ειδικών παρατηρητηρίων συστηματικής καταγραφής των φαινομένων σχολικής βίας, δεδομένου ότι τα στοιχεία που υπάρχουν είναι ελλιπή, καθώς παρατηρείται μια έντονη προσπάθεια συγκάλυψής τους
• τη σύσταση κοινωνικών, συμβουλευτικών και ψυχολογικών υπηρεσιών με σκοπό την πρόληψη του εν λόγω φαινομένου, και τη στρατηγική αντιμετώπισης του ιδιαίτερα ανησυχητικού φαινομένου του ηλεκτρονικού εκφοβισμού (cyber bullying).

«Η ενδοσχολική βία (bullying) μεταξύ παιδιών και εφήβων είναι ένα εξαιρετικά διαδεδομένο πρόβλημα στην ΕΕ», υπογράμμισε η κ. Reding. «Η Επιτροπή έχει επίγνωση του ότι η ενδοσχολική βία έχει σοβαρότατες επιπτώσεις για τα παιδιά και τους εφήβους. Πέραν από τους κινδύνους που συνεπάγεται η σωματική βία, ο σωματικός και ψυχολογικός εκφοβισμός είναι ικανός να προκαλέσει φόβο και κατάθλιψη, ωθώντας σε μερικές περιπτώσεις το θύμα να προκαλέσει βλάβη στον εαυτό του ή ακόμα και οδηγώντας το στην αυτοκτονία».

Ο Έλληνας Ευρωβουλευτής σχολιάζοντας την απάντηση δήλωσε σχετικά: "Στο πλαίσιο της διαμόρφωσης της στρατηγικής για τα δικαιώματα του παιδιού για την περίοδο 2011 - 2014, και με βάση την κύρωση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, οφείλουμε τόσο σε ευρωπαϊκό, όσο και σε εθνικό επίπεδο να λάβουμε κάθε κατάλληλο νομοθετικό, διοικητικό, κοινωνικό και εκπαιδευτικό μέτρο για την προστασία των παιδιών από οποιαδήποτε μορφή σωματικής ή ψυχολογικής βίας. Η πρόοδος της ΕΕ δεν εξαντλείται μόνο σε αριθμούς, στο ΑΕΠ και τα οικονομικά ισοζύγια, αλλά και στον άνθρωπο, στη διασφάλιση της κοινωνικής ειρήνης και ευμάρειας για όλους τους πολίτες ανεξάρτητα από φύλο, ηλικία ή κοινωνική καταγωγή."
 

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης