Κώστας Πουπάκης

Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017 -

Ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών μέσω της ενημέρωσης για το σήμα "CE"

E-mail Εκτύπωση

Ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών μέσω της ενημέρωσης για το σήμα "CE"

Τη δέσμευση να πραγματοποιήσει ενημερωτική εκστρατεία για το σήμα "CE" δίνοντας μεγαλύτερη βαρύτητα στους εμπλεκόμενους φορείς, ιδίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στους καταναλωτές, υπογραμμίζει η Κομισιόν στην απάντησή της σε σχετική ερώτηση του ευρωβουλευτή Κώστα Πουπάκη, αναφορικά με τη χρήση και τη βελτίωση της αξιοπιστίας του κοινοτικού σήματος "CE".

Στην απάντησή του ο Επίτροπος Antonio Tajani, αρμόδιος για θέματα Βιομηχανίας και Επιχειρηματικότητας, επισημαίνει ότι "παρόλο που το σήμα "CE" είναι ευρέως γνωστό και υποδηλώνει ότι το προϊόν έχει αξιολογηθεί προτού κυκλοφορήσει στην αγορά, ικανοποιώντας συνεπώς τις νομοθετικές απαιτήσεις και τα εναρμονισμένα επίπεδα ασφάλειας της ΕΕ, η σημασία του συχνά είναι ασαφής ή παρερμηνεύεται έχοντας αρνητικές επιπτώσεις τόσο στην ασφάλεια των προϊόντων όσο και στην πληροφόρηση του καταναλωτή".

Η εκστρατεία ενημέρωσης θα διεξαχθεί κατά την προσεχή περίοδο και πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο σύνολο των κρατών μελών της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών. Σκοπός της είναι η βελτίωση των γνώσεων των ενδιαφερομένων, δίνοντας μια σαφή εικόνα του τί αναπαριστά το σήμα CE, σκοπεύοντας στην καλύτερη κατανόηση της πραγματικής σημασίας του σήματος και του σκοπού χρήσης του. Επιπλέον, η εν λόγω εκστρατεία αποσκοπεί στη μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών ως προς την ασφάλεια των προϊόντων και, επομένως, την καλύτερη προστασία των καταναλωτών και του δημόσιου συμφέροντος.

Τέλος, η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι μετά την έγκριση του Νέου Νομοθετικού Πλαισίου (NΝΠ), είναι πολύ ευκολότερο να διατηρηθεί η αξιοπιστία του σήματος CE, δεδομένου ότι συμπεριλαμβάνει τα εργαλεία που έλειπαν για την προστασία του σήματος και ιδίως όσον αφορά την εποπτεία της αγοράς και τον έλεγχο των προϊόντων που προέρχονται από τρίτες χώρες. Κατά συνέπεια, με γνώμονα την προστασία των καταναλωτών οι αρχές και τα δικαιοδοτικά όργανα μπορούν να βασίζονται σε πρόσθετα μέσα προκειμένου να διενεργούνται τακτικοί έλεγχοι, να λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα, όπως η απόσυρση των επικίνδυνων προϊόντων από την αγορά, και να ασκούνται ένδικα μέσα σε περίπτωση κατάχρησης και/ή παραπλανητικών πρακτικών.

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης