Κώστας Πουπάκης

Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2017 -

17 Οκτωβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Φτώχειας

E-mail Εκτύπωση

17 Οκτωβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Φτώχειας

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών καθιέρωσε το 1992 τη 17η Οκτωβρίου ως Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Φτώχειας. Η φετινή ημέρα εορτασμού όμως, δεδομένων των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών, αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την Ευρώπη, καθώς εντάσσεται στο ευρωπαϊκό έτος καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, μια πρωτοβουλία - δράση για την αντιμετώπιση των δυσμενών κοινωνικών ανακατατάξεων, που πυροδότησε η μακροοικονομική κρίση. Η ανεργία στην Ευρώπη των 27 σκαρφάλωσε στο 10%, ενώ στην Ελλάδα το ποσοστό της πραγματικής ανεργίας εκτιμάται ότι θα αγγίξει το 20%.

Η εμφάνιση της ένδειας δεν αποτελεί, πλέον, αποκλειστικό χαρακτηριστικό των χωρών του Τρίτου Κόσμου, αλλά περνά δυναμικά και το ευρωπαϊκό κατώφλι, καθώς σχεδόν το 17% του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαβιεί κάτω από τα όρια της φτώχειας, ενώ ογδόντα πέντε (85) εκατομμύρια ευρωπαίων συμπολιτών μας βρίσκoνται υπό την απειλή αυτής. Τα εν λόγω ποσοστά εμφανίζονται αυξημένα σε σχέση με τα αντίστοιχα του 2000 (16%) και του 2005 (15%). Το 19% του πληθυσμού των ατόμων ηλικίας άνω των 65 ετών διαβιεί κάτω από τα όρια της ένδειας, ενώ το ποσοστό κινδύνου της φτώχειας είναι μεγαλύτερο για τα παιδιά και τους νέους αγγίζοντας το 20% για την Ευρώπη των 27.

Στη χώρα μας περίπου το 20% του πληθυσμού αντιμετωπίζει τον κίνδυνο της φτώχειας, με τους ηλικιωμένους (22%), τα παιδιά και τους νέους (23%) να συνιστούν τις πλέον ευπαθείς ομάδες έναντι της ένδειας. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι περίπου 7% των συμπολιτών μας δε μπορεί να εξασφαλίσει τροφή σε καθημερινή βάση.

Παράλληλα, με την έντονη απορρύθμιση της αγοράς εργασίας και την εξάπλωση των άτυπων μορφών απασχόλησης, χωρίς σαφές και διαφανές ρυθμιστικό πλαίσιο, παρατηρείται η εμφάνιση της κατηγορίας των φτωχών εργαζομένων. Οι φτωχοί εργαζόμενοι αγγίζουν το μέσο ποσοστό του 8% στην ΕΕ (19 εκατομμύρια εργαζόμενοι), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στην Ελλάδα ανέρχεται σε 14%.

"Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία η Ευρώπη καλείται να προασπίσει το κοινωνικό κεκτημένο, παρέχοντας, σε όλους ανεξαιρέτως, πρόσβαση στην αξιοπρεπή διαβίωση. Στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής "ΕΕ 2020", η καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και η ενίσχυση της πρόσβασης στην ποιοτική και πλήρη απασχόληση είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή έξοδο της Ε.Ε. από την ύφεση και αναδεικνύονται σε κεντρικές προτεραιότητες, μέσω δράσεων για την ενίσχυση των πολιτικών κοινωνικής προστασίας, την καταπολέμηση των διακρίσεων και τη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας και εκπαίδευσης. Προς αυτή την κατεύθυνση και στη χώρα μας θα πρέπει να εφαρμοστούν πολιτικές, όπου οι στόχοι οικονομικής εξυγίανσης και κοινωνικής επάρκειας θα λαμβάνονται υπόψη σε ισότιμη βάση, με έντονη αναπτυξιακή πνοή και όχι αριθμοκεντρικά και μονομερώς επιβαλλόμενα μέτρα, που οδηγούν ένα μεγάλο μέρος του κόσμου στη φτώχεια, διευρύνοντας επικίνδυνα τις κοινωνικές και εκπαιδευτικές ανισότητες ", δήλωσε σχετικά ο Ευρωβουλευτής Κ. Πουπάκης.
 

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης