Κώστας Πουπάκης

Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017 -

18 Οκτωβρίου, Πανευρωπαϊκή Ημέρα Καταπολέμησης της Εμπορίας Ανθρώπων

E-mail Εκτύπωση

18 Οκτωβρίου, Πανευρωπαϊκή Ημέρα Καταπολέμησης της Εμπορίας Ανθρώπων

Η παράνομη διακίνηση και εμπορία ανθρώπων εξακολουθεί να αποτελεί ένα ιδιαίτερα σύνθετο, κορυφαίο κοινωνικό και ανθρωπιστικό ζήτημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρά τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν πραγματοποιηθεί προς την κατεύθυνση της καταπολέμησης και εξάλειψής του, τα κράτη της Ευρωπαϊκής Μεσογείου παραμένουν χώρες μαζικής διέλευσης ή τελικός προορισμός για χιλιάδες παράνομα διακινούμενους συνανθρώπους μας, δεδομένης της αναποτελεσματικής εφαρμογής της υπάρχουσας νομοθεσίας.

H Ευρώπη αποτελεί τελικό προορισμό για γυναίκες, άνδρες και παιδιά που εξαναγκάζονται στην πορνεία και πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης και καταναγκαστικής εργασίας. Η φτώχεια, οι κοινωνικές ανισότητες και το αδύναμο κράτος δικαίου ευνόησαν σε πολλές χώρες την ανάπτυξη του οργανωμένου εγκλήματος και, κατά συνέπεια, την εξέλιξη της εμπορίας ανθρώπων σε μια παράνομη κερδοφόρα επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία ελέγχεται από τις διεθνικές ομάδες οργανωμένου εγκλήματος, που εκμεταλλεύονται την ευάλωτη θέση απεγνωσμένων ανθρώπων, κυρίως γυναικών και παιδιών, και την ανάγκη τους για επιβίωση και αναζήτηση μιας καλύτερης ζωής.

Στην ετήσια έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, αν και επισημαίνονται οι σημαντικές προσπάθειες για τον περιορισμό της παράνομης διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων στην Ελλάδα, η χώρα μας κατατάσσεται, όπως και οι περισσότερες χώρες των Βαλκανίων, στη δεύτερη από τις τέσσερις κατηγορίες χωρών με βάση τα κριτήρια εφαρμογής αποτελεσματικών μέτρων για την αντιμετώπιση και εξάλειψη του εν λόγω φαινομένου.

Σε αυτό το πλαίσιο ο Ευρωβουλευτής Κ. Πουπάκης κατέθεσε σχετική ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναδεικνύοντας τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των Κρατών Μελών στην προσπάθεια καταπολέμηση της χείριστης αυτής μορφής καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τονίζοντας ότι τέτοιου είδους φαινόμενα δε συνάδουν με την κουλτούρα, την ιστορία και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Επικράτειας. Πιο συγκεκριμένα ο Έλληνας Ευρωβουλευτής στο ερώτημά του έθιξε τα εξής:
• Την ανάγκη θέσπισης ολοκληρωμένων και αποτελεσματικών σχεδίων συνεργασίας με τις κυριότερες χώρες προέλευσης των παράνομα διακινούμενων ανθρώπων
• Την προώθηση και ενίσχυση περαιτέρω συνεργειών μεταξύ Κρατών Μελών και γειτνιαζόντων χωρών, προκειμένου να υπάρξει αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του φαινομένου στις χώρες μετάβασης και κυρίως στις χώρες που εκ των πραγμάτων αντιμετωπίζουν τα περισσότερα προβλήματα, και
• την ενίσχυση της χρηματοδότησης υποστηρικτικών φορέων, που αποδεδειγμένα λειτουργούν αξιόπιστα και παραγωγικά, με δεδομένη την ιδιαίτερη σημασία και αξία της υγιούς περίθαλψης και υποστήριξης στις χώρες υποδοχής.

Με αφορμή και την Πανευρωπαϊκή Ημέρα Καταπολέμησης της Εμπορίας Ανθρώπων, 18 Οκτωβρίου, ο Κ. Πουπάκης δήλωσε: "Η παράνομη διακίνηση και εμπορία ανθρώπων είναι ένα ιδιαίτερα κερδοφόρο και χαμηλού ρίσκου έγκλημα. Περίπου 200 χρόνια μετά την κατάργηση του δουλεμπορίου στην Ευρώπη, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι γίνονται αντικείμενο παράνομης διακίνησης στο εσωτερικό της, είτε για σεξουαλική εκμετάλλευση, είτε για καταναγκαστική εργασία. Κοινός παρανομαστής όλων αυτών των μορφών είναι η κατάφορη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τόσο από μεμονωμένους δράστες, όσο και από καλά οργανωμένα δίκτυα διεθνικής σωματεμπορίας. Είναι επιτακτική η ανάγκη μιας νέας θεώρησης για την αντιμετώπιση της συγκεκριμένης, συνεχώς διογκούμενης κατάστασης, σε δύο άξονες δράσης, τις χώρες υποδοχής καθώς και τον εντοπισμό και την καταπολέμηση των πηγών ζήτησης που τροφοδοτούν αυτή την οδυνηρή επιδημία."

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης