Κώστας Πουπάκης

Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2017 -

Οι Έλληνες καταναλωτές παγιδευμένοι στο θέμα των καυσίμων από μια κυβέρνηση που αδυνατεί να αντιμετωπίσει τα φαινόμενα αισχροκέρδειας

E-mail Εκτύπωση

Ο Ευρωβουλευτής Κώστας Πουπάκης καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσει σε συγκεκριμένες δράσεις με στόχο την ενεργοποίηση της ελληνικής κυβέρνησης για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της κερδοσκοπίας εις βάρος του έλληνα καταναλωτή.

Η παρέμβαση αποτελεί συνέχεια της συστηματικής προσπάθειας ανάδειξης στα ευρωπαϊκά όργανα των στρεβλώσεων στην ελληνική αγορά καυσίμων λόγω του ελλείμματος ελέγχου από πλευράς των αρμοδίων θεσμικών οργάνων και των αλλεπάλληλων αυξήσεων του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης.

Με αφορμή τις πρόσφατες καταγγελίες φορέων του κλάδου, αλλά και πολιτών που έπεσαν θύματα αισχροκέρδειας από ελλειμματικές παραδόσεις με τη χρήση παράνομων μηχανισμών στις αντλίες των καυσίμων, ο Κώστας Πουπάκης κατέθεσε νέα γραπτή ερώτηση ζητώντας την επίσημη θέση της Επιτροπής στα ακόλουθα:
Πώς προστατεύονται τελικά οι έλληνες καταναλωτές ως ευρωπαίοι πολίτες από τη συνεχιζόμενη αισχροκέρδεια όταν στην πράξη οι αρμόδιες εθνικές αρχές κρίνονται ακατάλληλες και αναποτελεσματικές και οι ελεγκτικοί μηχανισμού ανεπαρκείς;
Με δεδομένο ότι υπάρχουν στοιχεία και πληροφορίες για συστηματική αισχροκέρδεια, σκοπεύει να προχωρήσει η Επιτροπή σε συγκεκριμένες δράσεις με στόχο την αντιμετώπιση των παραβάσεων εις βάρος του καταναλωτή και της αγοράς καυσίμων και εάν ναι ποιες είναι αυτές;
• Δεδομένου ότι οι επιτήδειοι χρησιμοποιούν ψηφιακά συστήματα τελευταίας τεχνολογίας για τις ελλειμματικές παραδόσεις υπάρχουν διαθέσιμες πρακτικές για τον εντοπισμό και έλεγχό τους;

Τα παραπάνω εντάσσονται στο πλαίσιο προηγούμενης απάντησης σε ερώτηση του ίδιου ευρωβουλευτή, σύμφωνα με την οποία «η Επιτροπή δεν προβλέπει σχέδιο δράσης για τον έλεγχο των καυσίμων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προς το παρόν. Τα στοιχεία που θα αιτιολογούσαν μια τέτοια πρωτοβουλία είναι, μέχρι σήμερα, ανεπαρκή…Εάν λάβει πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένες πρακτικές κατά του ανταγωνισμού στην ελληνική αγορά πετρελαίου, πράγμα το οποίο δεν έχει συμβεί μέχρι σήμερα, και εάν η αρμόδια για τον ανταγωνισμό εθνική αρχή θεωρηθεί ότι δεν είναι η πλέον κατάλληλη για να εξετάσει τις εικαζόμενες παραβάσεις, η Επιτροπή είναι έτοιμη να εξετάσει το ενδεχόμενο να προβεί σε έρευνα γι’ αυτές τις πρακτικές».

«Όταν η κυβέρνηση σήμερα απαντά με περισσότερους φόρους και ευχολόγια αντί περισσότερων ελέγχων στις επίσημες καταγγελίες πολιτών και φορέων για εκτεταμένη αισχροκέρδεια στο χώρο των καυσίμων που πλήττει τα ήδη οικονομικά εξασθενημένα νοικοκυριά, ο έλληνας καταναλωτής δεν μπορεί να ελπίζει ότι θα προστατευθούν τα δικαιώματά του στη χώρα του. Γι' αυτό ζητάμε από την Κομισιόν να υπερασπιστεί τους πολίτες της και να πιέσει την ελληνική κυβέρνηση να αλλάξει αντίληψη και επιτέλους να δράσει», δήλωσε σχετικά ο Έλληνας Ευρωβουλευτής.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης που κατέθεσε σήμερα ο Κώστας Πουπάκης:

Σε προηγούμενη ερώτησή μας αναφορικά με τα φαινόμενα κερδοσκοπίας και στρεβλώσεων που παρατηρούνται στην ελληνική αγορά καυσίμων λόγω του ελλείμματος ελέγχου από πλευράς των αρμόδιων θεσμικών οργάνων με αποτέλεσμα την μεγάλη έκταση παρανομίας ανάμεσα σε άλλα και στην παραδοτέα ποσότητα στα σημεία πώλησης, λάβαμε την ακόλουθη απάντηση (Ε-4814/10EL): «Η Επιτροπή δεν προβλέπει σχέδιο δράσης για τον έλεγχο των καυσίμων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προς το παρόν. Τα στοιχεία που θα αιτιολογούσαν μια τέτοια πρωτοβουλία είναι, μέχρι σήμερα, ανεπαρκή…Εάν λάβει πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένες πρακτικές κατά του ανταγωνισμού στην ελληνική αγορά πετρελαίου, πράγμα το οποίο δεν έχει συμβεί μέχρι σήμερα, και εάν η αρμόδια για τον ανταγωνισμό εθνική αρχή θεωρηθεί ότι δεν είναι η πλέον κατάλληλη για να εξετάσει τις εικαζόμενες παραβάσεις, η Επιτροπή είναι έτοιμη να εξετάσει το ενδεχόμενο να προβεί σε έρευνα γι’ αυτές τις πρακτικές».

Στον σημερινό ελληνικό Τύπο κυριαρχούν οι καταγγελίες της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων για την έκταση της κερδοσκοπίας με τη μέθοδο των ελλειμματικών παραδόσεων που επιτυγχάνεται με τη χρήση παράνομων μηχανισμών στις αντλίες των καυσίμων. Στην επίσημη ανακοίνωσή του, ο κατεξοχήν αρμόδιος φορέας κάνει λόγο για σωρεία πληροφοριών που διακινούνται στην αγορά καυσίμων και από καταγγελίες καταναλωτών που έπεσαν θύματα αισχροκέρδειας.

Βάσει των παραπάνω επανερχόμαστε για να ρωτήσουμε εκ νέου την Επιτροπή:
• Πώς προστατεύονται τελικά οι έλληνες καταναλωτές ως ευρωπαίοι πολίτες από τη συνεχιζόμενη αισχροκέρδεια όταν στην πράξη οι αρμόδιες εθνικές αρχές κρίνονται ακατάλληλες και αναποτελεσματικές και οι ελεγκτικοί μηχανισμού ανεπαρκείς;
• Με δεδομένο ότι πλέον υπάρχουν στοιχεία και πληροφορίες για συστηματική αισχροκέρδεια, σκοπεύει να προχωρήσει η Επιτροπή σε συγκεκριμένες δράσεις με στόχο την αντιμετώπιση των παραβάσεων εις βάρος του καταναλωτή και της αγοράς καυσίμων και εάν ναι ποιες είναι αυτές;
• Δεδομένου ότι οι επιτήδειοι χρησιμοποιούν ψηφιακά συστήματα τελευταίας τεχνολογίας για τις ελλειμματικές παραδόσεις υπάρχουν διαθέσιμες πρακτικές για τον εντοπισμό και έλεγχό τους;
 

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης