Κώστας Πουπάκης

Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017 -

Έκθεση σχετικά με την Πράσινη Βίβλο για επαρκή, βιώσιμα και ασφαλή ευρωπαϊκά συνταξιοδοτικά συστήματα

E-mail Εκτύπωση

Τα ασφαλή, επαρκή και βιώσιμα συνταξιοδοτικά συστήματα είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της σταθερότητας των δημοσίων οικονομικών, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής, τη διαφύλαξη και αύξηση της απασχόλησης, ενώ αποτελούν κεντρικό άξονα της στρατηγικής της Ευρώπης για την ερχόμενη δεκαετία και πιο συγκεκριμένα της επίτευξης των στόχων για την απασχόληση, την καταπολέμηση και την πρόληψη της φτώχειας, με σεβασμό στην αρχή της επικουρικότητας. Αυτά αποτέλεσαν τον κεντρικό άξονα του ψηφίσματος της Επιτροπής Απασχόλησης και κοινωνικών Υποθέσεων στο πλαίσιο διαβούλευσης για την κατάρτιση της Λευκής Βίβλου για επαρκή, βιώσιμα και ασφαλή ευρωπαϊκά συνταξιοδοτικά συστήματα, όπου συμπεριλήφθηκαν οι περισσότερες από τις είκοσι μία (21) τροπολογίες με την υπογραφή του ευρωβουλευτή Κώστα Πουπάκη.

Κλειδί για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της δημογραφικής πρόκλησης και της επίτευξης της βιωσιμότητας των ταμείων αποτελεί η οριζόντια προσέγγιση του ζητήματος, λαμβάνοντας υπόψη τόσο την οικονομική του διάσταση όσο και τη διάσταση της κοινωνικής επάρκειας.

Τα κράτη μέλη καλούνται να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα των συντάξεων, χωρίς να πλήξουν την επάρκεια των παροχών διασφαλίζοντας για όλους ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης. Επίσης είναι σαφές ότι οι δημόσιες συντάξεις τίθενται στο επίκεντρο, ως ο πλέον σημαντικό πυλώνας των εθνικών συστημάτων αλλά παράλληλα προωθείται και ο θεσμός των επικουρικών (δεύτερος πυλώνας) σε συμπληρωματική βάση.

Η εν λόγω έκθεση αναμένεται να τεθεί προς ψήφιση στην ερχόμενη ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και με πιθανές τροποποιήσεις θα αποτελέσει την επίσημη θέση του Κοινοβουλίου στη διαδικασία της διαβούλευση στο πλαίσιο κατάρτισης της Λευκής Βίβλου για επαρκή, βιώσιμα και ασφαλή ευρωπαϊκά συνταξιοδοτικά συστήματα.

Βασικά σημεία:
• Πρωταρχικό στόχο θα πρέπει να αποτελέσει η αποτελεσματική καταπολέμηση της ανεργίας, μέσω ενεργητικών πολιτικών απασχόληση, η δημιουργία νέων βιώσιμων θέσεων απασχόλησης καθώς και η καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας..
• Είναι εξαιρετικά σημαντικό να καταπολεμηθούν αποτελεσματικά οι διακρίσεις στην αγορά εργασίας, τόσο σε βάρος των γυναικών, των ηλικιωμένων όσο και των ατόμων με ειδικές ανάγκες και άλλων ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, ενώ υποστηρίζεται παράλληλα και η θέσπιση αντικινήτρων για την αποτροπή απόλυσης εργαζομένων κοντά στην ηλικία συνταξιοδότησης.
• Θα πρέπει να ενισχυθεί η συμμετοχή και η παραμονή των ηλικιωμένων εργαζομένων στην αγορά εργασίας με κίνητρα για την πρόσληψή τους και την προώθηση μιας νέας κουλτούρας αξιοποίησης και διαχείρισης του ανθρωπίνου δυναμικού.
• Είναι εξαιρετικά σημαντικό να δημιουργηθεί ένα ενιαίο πλαίσιο που θα επιτρέπει τη δυνατότητα μεταφοράς ασφαλιστικών δικαιωμάτων καθώς και ένα αποτελεσματικό κανονιστικό πλαίσιο για την ασφάλεια επενδύσεων των κεφαλαιοποιητικών συστημάτων.
• Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στη διασφάλιση της διαφάνειας στη λειτουργία των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, προσφέροντας παράλληλα κατανοητή πληροφόρηση σε όλους τους εργαζομένους, με τρόπο προσιτό πέρα από αποτρεπτικές καταστάσεις έντονης γραφειοκρατίας.
• Είναι επιτακτική ανάγκη η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων σε οποιαδήποτε μεταρρύθμιση των συνταξιοδοτικών συστημάτων, οι οποίες οφείλουν να δρομολογούνται έπειτα από έναν ουσιαστικό κοινωνικό και πολιτειακό διάλογο. Θα πρέπει να παρεμβάλλεται ένα ικανοποιητικό μεταβατικό διάστημα για την επιβολή των μεταρρυθμίσεων.

Σημεία που εγείρουν ανησυχίες:
• Θα πρέπει να δοθούν κίνητρα για την επέκταση του εργασιακού βίου, ως τη νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησης, δημιουργώντας βέβαια και τις αντίστοιχες συνθήκες ευελιξίας στην αγορά εργασίας κυρίως για επαγγέλματα που απαιτούν ιδιαίτερο πνευματικό ή/ και σωματικό φόρτο.
• Προτροπή για έναρξη διαβουλεύσεων σχετικά με το συσχετισμό του προσδόκιμου ζωής με την υποχρεωτική ηλικία συνταξιοδότησης, και παροχή κινήτρων για τη συνέχιση της εργασίας περάν από την υποχρεωτική ηλικία συνταξιοδότησης.
• Έμφαση στη συμπληρωματικότητα πρώτου και δεύτερου πυλώνα, στο πλαίσιο διασφάλισης της επάρκειας των συντάξεων.
 

Επιφυλάξεις:
Η σύνδεση του προσδόκιμου ζωής με την υποχρεωτική ηλικία συνταξιοδότησης, ενέχει τον κίνδυνο της αυτοματοποιημένης προσαρμογής των ορίων ηλικίας, χωρίς να προηγείται ο απαιτούμενος κοινωνικός διάλογος, να λαμβάνονται υπόψη σχετικές μελέτες αντικτύπου ή και άλλοι σχετικοί δείκτες όπως η ποιότητα ζωής και η ισορροπία μεταξύ εργασίας και ζωής. Παράλληλα, στο πλαίσιο κινήτρων για την επέκταση του εργασιακού βίου και επομένως της ευελιξίας στην υποχρεωτική ηλικία συνταξιοδότησης, υπάρχει έντονος κίνδυνος αποκλεισμού των νέων από την αγορά εργασίας, καθώς δε θα ανοίγουν θέσεις εργασίας. Τέλος, δεν αναφέρεται ξεκάθαρα ότι η επάρκεια οφείλει να χαρακτηρίζει πρωταρχικά τις δημόσιες συντάξεις (πρώτος πυλώνας), και να μην αποτελεί το συνδυασμό των δύο πρώτων πυλώνων (δημόσιες και επικουρικές), καθώς στις επικουρικές δεν έχουν πρόσβαση όλοι οι εργαζόμενοι.
 

 

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης