Κώστας Πουπάκης

Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2017 -

Η οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών

E-mail Εκτύπωση

Την Τρίτη 1 Φεβρουαρίου ψηφίστηκε με μεγάλη πλειοψηφία στην επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών η Οδηγία για τα «Δικαιώματα των Καταναλωτών», με την οποία αποσαφηνίζονται οι κανόνες για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των καταναλωτών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Πολλές από τις 96 τροπολογίες του ευρωβουλευτή Κ. Πουπάκη ενσωματώθηκαν σε συμβιβαστικές προτάσεις οι οποίες υπερψηφίστηκαν από όλες τις πολιτικές ομάδες. Το τροποποιημένο κείμενο της Οδηγίας, έτσι όπως διαμορφώθηκε από τη ψηφοφορία, αποτελεί πλέον τη επίσημη θέση του Κοινοβουλίου για την έναρξη των διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο μέχρι να διαμορφωθεί το τελικό κείμενο της νέας νομοθεσίας για τα δικαιώματα των καταναλωτών, όπου και θα ψηφιστεί στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Μάρτιο.

Οι νέοι κανόνες που επικαιροποιούν την υφιστάμενη νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών, διασφαλίζουν:
1ον ότι ο καταναλωτής και στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ μπορεί να πιστεύει σε ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των δικαιωμάτων του, ιδίως στις διαδικτυακές αγορές και στο ηλεκτρονικό εμπόριο (εξ’ αποστάσεως συμβάσεις και συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος) καθώς θα ισχύουν εναρμονισμένοι κανόνες για την προστασία τους σε όλη την ΕΕ και
2ον ότι ανεξαρτήτως μεγέθους όλες οι επιχειρήσεις, με ισότιμους όρους ανταγωνισμού, θα είναι σε θέση να παραδίδουν το προϊόν τους στον καταναλωτή και στα 27 κράτη μέλη της Ένωσης χωρίς άσκοπα νομικά εμπόδια προσφέροντας ανταγωνιστικές τιμές, επιτρέποντας έτσι την ενιαία αγορά να αποδώσει τα μέγιστα.

Βασικές θετικές αλλαγές που φέρνει η νέα νομοθεσία
Η νέα νομοθεσία διατηρεί ορισμένες εθνικές διατάξεις των κρατών μελών που προσφέρουν υψηλό επίπεδο προστασίας στους καταναλωτές και εναρμονίζει κυρίως το νομικό πλαίσιο που θα ισχύει για στις εξ’ αποστάσεως αγορές. Θα καθορίσει: ποιες πληροφορίες θα πρέπει να περιλαμβάνονται στις συμβάσεις, σε πόσο καιρό ένας πωλητής πρέπει να παραδώσει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία, τι ισχύει όταν ο κίνδυνος μεταβιβάζεται από τον πωλητή στον καταναλωτή, ποια τα δικαιώματα του καταναλωτή να ακυρώσει μια αγορά, να αντικαταστήσει ή να επισκευάσει ένα ελαττωματικό προϊόν.
1. Σε όλη την ΕΕ το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση ορίζεται στις 14 ημέρες
Για τις εξ’ αποστάσεως συμβάσεις (π.χ. ηλεκτρονικές αγορές) και τις συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος, ο καταναλωτής σε όλη την ΕΕ έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβασή εντός 14 ημερολογιακών ημερών, αρχής γενομένης από την ημέρα της παράδοσης του αγαθού. Η εισαγωγή ενός τέτοιου δικαιώματος για τους καταναλωτές των 27 κρατών μελών, θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη προστασία των καταναλωτών και την αύξηση της εμπιστοσύνης τους στο διασυνοριακό εμπόριο.
2. Μεγαλύτερη περίοδος υπαναχώρησης σε περίπτωση ελλιπούς ενημέρωσης
Εάν ο έμπορος δεν έχει ενημερώσει τον καταναλωτή σχετικά με την ύπαρξη και τους όρους του δικαιώματος υπαναχώρησης, η εν λόγω περίοδος υπαναχώρησης παρατείνεται στο ένα έτος. Το μέτρο αυτό θα αυξήσει σημαντικά την προστασία των καταναλωτών στα περισσότερα κράτη μέλη και συγχρόνως θα αποτελέσει κίνητρο για τις επιχειρήσεις ώστε να παρέχουν μεγαλύτερη διαφάνεια στις εμπορικές τους πρακτικές.
3. Τα έξοδα επιστροφής για εμπορεύματα αξίας άνω €40 επιβαρύνουν τον έμπορο
Εάν ο καταναλωτής ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης, δεν καταβάλει επιπρόσθετο κόστος για την αποστολή των εμπορευμάτων παρά μόνο το άμεσο κόστος επιστροφής του αγαθού. Σε περίπτωση όμως που η τιμή των επιστρεφόμενων εμπορευμάτων υπερβαίνει τα 40 ευρώ, με τις δαπάνες αυτές επιβαρύνεται ο έμπορος.
4. Σαφείς πληροφορίες για όλες τις on-line συμβάσεις
Όταν οι καταναλωτές αγοράζουν αγαθά και υπηρεσίες διαδικτυακά πρέπει να γνωρίζουν τι αγοράζουν, πόσο θα κοστίσει και από ποιον ακριβώς αγοράζουν. Με το αυξημένο και πλήρως εναρμονισμένο σύνολο κανόνων που προσφέρει η νέα Οδηγία, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ενημερώνουν τους καταναλωτές, το αργότερο κατά τη σύναψη της σύμβασης, σχετικά με όλες αυτές τις σημαντικές λεπτομέρειες.
5. Μεγαλύτερη διαφάνεια στην αναγραφή των τιμών
Οι έμποροι θα υποχρεώνονται να δημοσιοποιούν όλα τα έξοδα από την αρχή, συμπεριλαμβανομένης της συνολικής τιμής του αγαθού ή της υπηρεσίας που ο έχει παραγγείλει καταναλωτής.

6. Επιβολή νομικών κυρώσεων για την καταβολή αποζημίωσης σε περίπτωση καθυστερημένης παράδοσης, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία των κρατών μελών
 

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης