Κώστας Πουπάκης

Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017 -

Η Ενίσχυση της γυναικείας απασχόλησης ως προαπαιτούμενο επιτυχίας της Στρατηγικής ΕΕ2020

E-mail Εκτύπωση

Η ενεργοποίηση του γυναικείου ανθρώπινου δυναμικού, μέσα από την αύξηση της γυναικείας απασχόλησης και την άρση των διακρίσεων που βιώνουν οι γυναίκες είτε στους χώρους δουλειάς και την αμοιβή, είτε κατά την προσπάθεια εύρεσης εργασίας, αποτελεί βασικό εργαλείο για την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Στρατηγική ΕΕ 2020, τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, καθώς και την αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος της δημογραφικής γήρανσης.

Στην Ευρώπη, οι γυναίκες συνιστούν το 45% του εργατικού δυναμικού, ενώ τα ποσοστά απασχόλησής τους αγγίζουν μόλις το 58.6% έναντι του αντίστοιχου 70.7% των ανδρών. Επιπλέον, το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο ανέρχεται σε 17.5%, με τη χώρα μας να βρίσκεται σε μια από τις χαμηλότερες θέσεις με το αντίστοιχο ποσοστό να ξεπερνά το 22%, όπως προκύπτει από πρόσφατη δημοσίευση έρευνας της Eurostat, εξ αφορμής της πρώτης Ευρωπαϊκής Ημέρας Ισότητας μισθών (5.03.2011), γεγονός που αυξάνει αισθητά τον κίνδυνο της φτώχειας.

Στην Ελλάδα, το ποσοστό ανεργίας των γυναικών, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία ξεπερνά το 17%, με τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό μέσο όρο να ανέρχεται σε 9.6%. Η είσοδος των γυναικών στην αγορά εργασίας είναι ένα από τα προαπαιτούμενα για την πολυπόθητη οικονομική ανάπτυξη. Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, από το 1995 ο περιορισμός του χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών αποτελεί την αιτία για τη μισή αύξηση της απασχόλησης στην Ευρώπη και για το ένα τέταρτο της ετήσιας οικονομικής ανάπτυξης της εν λόγω περιοχής. Σε αυτή την κατεύθυνση ο Ευρωβουλευτής Κ. Πουπάκης κατέθεσε γραπτή ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θέτοντας στο επίκεντρο το ζήτημα της συμφιλίωσης της επαγγελματικής με την οικογενειακή ζωή ως γέφυρα διευκόλυνσης της πρόσβασης των γυναικών στην αγορά εργασίας και πιο συγκεκριμένα ερωτώντας την Επιτροπή σχετικά με τις δράσεις που πρόκειται να υιοθετήσει αναφορικά με:
• την ενίσχυση της χρηματοδότησης των δημόσιων δομών παιδικής φροντίδας, και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές, καθώς επίσης και
• την παροχή κινήτρων και διευκολύνσεων προκειμένου οι δράσεις δημόσιας φροντίδας να συμπληρώνονται από ΜΚΟ, συνδικαλιστικές οργανώσεις και ιδιωτικές επιχειρήσεις, προς όφελος των εργαζομένων γονέων.

"Η ενίσχυση της απασχόλησης και η δημιουργία μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς τίθενται ως κύριες προτεραιότητες στο πλαίσιο της Στρατηγικής ΕΕ2020 και βρίσκονται σε άμεση συνάρτηση με την αντιμετώπιση της δημογραφικής πρόκλησης, την επίτευξη της βιωσιμότητας των δημοσίων οικονομικών και τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής. Η άρση των διακρίσεων, μέσα και από την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας, αποτελεί βασική προϋπόθεση, στοιχείο που επιβάλλει την ενδυνάμωση των πολιτικών και των δράσεων για τη «συμφιλίωση» οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Σε αυτήν την κατεύθυνση οι πολιτικές επαρκών επιδομάτων για κάθε ανήλικο παιδί αποτελούν ένα πολύτιμο εργαλείο, ενώ ζωτικής σημασίας είναι και η ύπαρξη επαρκών και ποιοτικών δημόσιων δομών παιδικής φροντίδας, δεδομένης και της απώλειας εισοδημάτων, λόγω και των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης, που έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία των γονέων να ανταπεξέλθουν στην πληρωμή των αντίστοιχων ιδιωτικών δομών. Με αφορμή και την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας θα πρέπει όλοι να κατανοήσουμε ότι η επένδυση στη γυναικεία απασχόληση είναι κινητήριος δύναμη για την ανάπτυξη και αναγκαιότητα για το μέλλον της εργασίας, της οικονομίας, της κοινωνίας και της οικογένειας.", δήλωσε σχετικά ο Έλληνας Ευρωβουλευτής.
 

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης