Κώστας Πουπάκης

Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2017 -

Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψηφίστηκε η έκθεση για καλύτερη εποπτεία της αγοράς και μεγαλύτερη ασφάλεια των προϊόντων

E-mail Εκτύπωση

Υιοθετήθηκε σήμερα, με μεγάλη πλειοψηφία από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η έκθεση πρωτοβουλίας σχετικά με την ασφάλεια των προϊόντων, που ουσιαστικά αποτελεί τον προάγγελο για την επικείμενη αναθεώρηση κατά το β' εξάμηνο του 2011 της ευρωπαϊκής Οδηγίας 2001/95/ΕΚ η οποία ρυθμίζει τις γενικές απαιτήσεις ασφάλειας για τα προϊόντα.

Η εν λόγω έκθεση επισημαίνει τα κενά και τις αδυναμίες που παρουσιάζουν οι ισχύοντες κανόνες για την ασφάλεια των προϊόντων στην ΕΕ, που εγκρίθηκαν σχεδόν προ δεκαετίας, υπογραμμίζοντας παράλληλα την απόκλιση με τους πιο πρόσφατους κανόνες του 2008, για την διάθεση των προϊόντων στην αγορά και τη χρήση του σήματος "CE". Επιπλέον, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην σημασία ενίσχυσης της εποπτείας της αγοράς και της προστασίας των παιδιών και ευάλωτων καταναλωτών, προκειμένου να διασφαλιστεί η βέλτιστη προστασία των καταναλωτών και η καλύτερη λειτουργία του συστήματος ιχνιλασιμότητας και απόσυρσης προϊόντων από την αγορά που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια τους.

Σε αυτό το πλαίσιο κινήθηκαν και οι τροπολογίες του ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Κ. Πουπάκη, οι οποίες και συμπεριλήφθησαν αυτούσιες στο τελικό κείμενο.

Πιο συγκεκριμένα με τις τροπολογίες του υποστήριξε:
• την περαιτέρω βελτίωση και ενίσχυση του συστήματος ανταλλαγή πληροφοριών RAPEX (σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών) για επικίνδυνα προϊόντα που προέρχονται από τρίτες χώρες (Κίνα-Ινδία), καθώς το σύστημα αυτό, αποτελεί ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για την ενίσχυση της εποπτείας αγοράς,
• την περαιτέρω χρηματοδότηση από την Επιτροπή κοινών δράσεων μεταξύ των εθνικών αρχών εποπτείας της αγοράς και των τελωνειακών αρχών,
• τον καλύτερο συντονισμό των αρμόδιων αρχών σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο με σκοπό την άμεση ανάκληση και απόσυρση προϊόντων από την ευρωπαϊκή αγορά που απειλούν την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών.

"Με την αναθεώρηση της Οδηγίας θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στα προϊόντα που προέρχονται από το εξωτερικό της ΕΕ και ιδίως από Κίνα και Ινδία, δεδομένου ότι τα περισσότερα από αυτά δεν πληρούν τις προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας της κοινοτικής νομοθεσίας, αποτελώντας σημαντικό πλήγμα τόσο για την ασφάλεια των καταναλωτών όσο και για την εμπιστοσύνη τους. Η Ελλάδα, λόγω της γεωγραφικής της θέσης υφίσταται σε μεγάλο βαθμό τις συνέπειες αυτής της παγκοσμιοποίησης της αγοράς και των αθρόων εισαγωγών τέτοιου είδους προϊόντων από τρίτες χώρες. Τέλος, επειδή η ασφάλεια των προϊόντων αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα όλων των καταναλωτών, θα πρέπει να ενταχθούν ειδικές διατάξεις για την ενίσχυση της προστασίας των παιδιών και των ευάλωτων καταναλωτών. Για το λόγο αυτό,τα προϊόντα απομιμήσεις τροφίμων καθώς και τα προϊόντα που είναι ιδιαίτερα ελκυστικά για τα παιδιά, θα πρέπει να πληρούν ανάλογες απαιτήσεις ασφαλείας με αυτές των παιχνιδιών" υπογράμμισε ο Κ. Πουπάκης.
 

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης