Κώστας Πουπάκης

Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017 -

Άνιση μισθολογική μεταχείριση των δημοσίων υπαλλήλων με τη μη αναγνώριση της προϋπηρεσίας τους στον ιδιωτικό τομέα,

E-mail Εκτύπωση

Σχετική ερώτηση του Κ. Πουπάκη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Την αποκατάσταση της χρόνιας αδικίας που υφίστανται χιλιάδες εργαζόμενοι στο Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, με τη μισθολογική αναγνώριση της προϋπηρεσίας τους στον Ιδιωτικό Τομέα, καθώς και την ένταξή τους στα αντίστοιχα μισθολογικά κλιμάκια ζήτησε με σχετική ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Κ. Πουπάκης.

Συγκριμένα επισήμανε, ότι ενώ στις προκηρύξεις για την πρόσληψη προσωπικού στο Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο Τομέα η επαγγελματική εμπειρία και προϋπηρεσία είτε στο Δημόσιο, είτε στον Ιδιωτικό Τομέα αποτελεί βασικό κριτήριο επιλογής, λειτουργώντας ενισχυτικά μέσω του συστήματος μοριοδότησης, εντούτοις, στη συνέχεια, η προϋπηρεσία στον Ιδιωτικό Τομέα δεν αναγνωρίζεται μισθολογικά μετά την πρόσληψη. Έτσι οι εργαζόμενοι με πολλά χρόνια δουλειάς που μπαίνουν στο δημόσιο, αντιμετωπίζονται, όσον αφορά την αμοιβή τους, ως «νεοεισερχόμενοι» στην αγορά εργασίας. Η πρακτική αυτή αποτελεί διακριτική μεταχείριση για τους εργαζομένους που προέρχονται από τον Ιδιωτικό Τομέα και σε αυτό το πλαίσιο ο Έλληνας Ευρωβουλευτής κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

• Να εξετάσει την παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης στην εργασία, σύμφωνα και με την αντίστοιχη ευρωπαϊκή οδηγία 2000/78/ΕΚ.
• Να παρέμβει προκειμένου να αποκατασταθεί η παραπάνω διακριτική μεταχείριση.

«Ο Δημόσιος Τομέας αποτελεί βασικό μοχλό ανάπτυξης του τόπου και οφείλει να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στη διασφάλιση της ευημερίας και τη βελτίωση της καθημερινότητας των Ελλήνων πολιτών, μέσα από την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Πρέπει να διαμορφωθεί ένα περιβάλλον αποτελεσματικής αξιοποίησης του ανθρωπίνου δυναμικού, που θα καθιστά τις δημόσιες δομές ελκυστικές για ικανούς και έμπειρους επαγγελματίες, συστατικό στοιχείο-βασική “συνταγή”, για την αύξηση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας των δημοσίων υπαλλήλων, καθώς και την καταπολέμηση χρόνιων παθογενειών. Η κυβέρνηση ας προχωρήσει, έστω και τώρα, την παραμονή της κατάρτισης του Ενιαίου Μισθολογίου, στην αποκατάσταση αυτών των αδικιών, των όποιων μισθολογικών διακρίσεων και ας προσπαθήσει, επιτέλους, να καταλάβει την αναπτυξιακή προοπτική των δημόσιων οργανισμών από το να επιδίδεται σε άκριτες και συνεχείς περικοπές», δήλωσε σχετικά ο Κ. Πουπάκης.


 

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης