Κώστας Πουπάκης

Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017 -

Για μια κοινωνική οικονομία της αγοράς με υψηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας

E-mail Εκτύπωση

Ψηφίστηκε σήμερα, με μεγάλη πλειοψηφία από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Πράξη για την ενιαία αγορά, όπου πρόκειται για ένα κείμενο που αποτελείται από 50 προτάσεις νομοθετικές και μη, που έχουν σαν σκοπό την αναβίωση της εσωτερικής αγοράς και την πλήρη αξιοποίησή της, καθώς σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα οδηγήσει σε δυνητική ανάπτυξη της τάξεως του 4% του ΑΕΠ της ΕΕ κατά την προσεχή δεκαετία. Η Πράξη αυτή χωρίζεται σε τρείς ενότητες:

ι) Μια ενιαία Αγορά για τις επιχειρήσεις και την Ανάπτυξη
ιι) Μια ενιαία αγορά για τους Ευρωπαίους Πολίτες
ιιι) Διακυβέρνηση και εταιρική σχέση στην ενιαία Αγορά

Για καθεμιά από αυτές τις ενότητες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατήρτισε μια έκθεση με σκοπό να ιεραρχήσει κατά προτεραιότητα τις προτάσεις για την επανεκκίνηση της Ενιαίας Αγοράς σύμφωνα με τον αντίκτυπό τους στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την παροχή στους πολίτες και τις επιχειρήσεις της Ευρώπης απτών πλεονεκτημάτων.
Στα τελικά κείμενα των εκθέσεων ενσωματώθηκαν 34 τροπολογίες του ευρωβουλευτή Κ. Πουπάκη, που, μεταξύ άλλων, υποστήριξαν:
ένα σύνολο δεικτών οι οποίοι να αξιολογούν τον κοινωνικό αντίκτυπο των νομοθετημάτων και να εξετάζουν όλες τις συναφείς επιπτώσεις μίας πρότασης,
την κοινωνική επιχειρηματικότητα και έναρξη διαβούλευσης σχετικά με το εν λόγω εγχείρημα, με στόχο την αξιολόγηση των δυνατοτήτων αυτού του μέτρου από πλευράς οικονομικής ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων απασχόλησης,
• την αναθεώρηση των κανόνων και των πρακτικών για τις δημόσιες διαβουλεύσεις, έτσι ώστε να συμμετέχουν όλο και περισσότεροι πολίτες στη διαδικασία χάραξης πολιτικής της ΕΕ,
τη μείωση του κόστους διεθνών κλήσεων κινητής τηλεφωνίας για τους καταναλωτές καθώς και την τροποποίηση του κανονισμού για την περιαγωγή, ώστε να καλύπτει και τις τιμές λιανικής για την περιαγωγή δεδομένων,
καλύτερα μέτρα επιβολής των δικαιωμάτων των επιβατών, ούτως ώστε οι πολίτες να μπορούν να κάνουν πλήρη χρήση των δικαιωμάτων τους, και
μεγαλύτερη διαφάνεια και ενημέρωση από τις επιχειρήσεις όσον αφορά στις κοινωνικές και περιβαλλοντικές πτυχές και τον σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου.

"Η Πράξη για την Ενιαία Αγορά αποτελεί μεγαλειώδη ευκαιρία για την Ευρώπη και τους πολίτες της, καθώς στο επίκεντρο των προσπαθειών που γίνονται για την περαιτέρω ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς τίθεται ο πολίτης και θέματα κοινωνικής οικονομίας της αγοράς. Ενισχύοντας την πραγματική οικονομία και αναδεικνύοντας τη συμμετοχή και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των Ευρωπαίων πολιτών σε όλες τις πτυχές του ρόλου που αυτοί διαδραματίζουν ως πολίτες, εργαζόμενοι, καταναλωτές" δήλωσε σχετικά ο ευρωβουλευτής Κ. Πουπάκης.
 

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης