Κώστας Πουπάκης

Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017 -

"Ανακύκλωση" νέων εργαζομένων α λα κάρτ με τη θέσπιση της δωδεκάμηνης - χωρίς πλαίσιο - δοκιμαστικής περιόδου στην εργασία στην Ελλάδα

E-mail Εκτύπωση

Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την “ανακύκλωση" νέων εργαζομένων α λα κάρτ με τη θέσπιση της δωδεκάμηνης - χωρίς πλαίσιο - δοκιμαστικής περιόδου στην εργασία στην Ελλάδα υπέβαλε ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κ. Κώστας Πουπάκης. Το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Στην Ελλάδα με την υπογραφή του νόμου 3899/2010 θεσπίζεται η επέκταση της δοκιμαστικής περιόδου στην εργασία από δύο μήνες σε δώδεκα μήνες για όλους τους εργαζομένους ανεξαιρέτως, χωρίς ειδικές προβλέψεις ανάλογα με την ειδικότητα τους και την εξειδίκευση της εργασίας που προσλαμβάνονται να εκτελούν. Παράλληλα, δεν γίνεται λόγος για την αναγκαία εκπαίδευση που πρέπει να δοθεί από τον εργοδότη κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ενώ δεν προβλέπονται περιορισμοί αναφορικά με προηγούμενη σχετική προϋπηρεσία στον ίδιο εργοδότη. Με το τέλος της δοκιμαστικής περιόδου ο εργοδότης έχει δικαίωμα να μη συνεχίσει την εργασιακή σχέση, δίχως καμία προειδοποίηση, χωρίς ο εργαζόμενος να δικαιούται αποζημίωση, ενώ ταυτόχρονα δεν προβλέπεται κάποια ειδική συμφωνία σχετικά με τη δοκιμαστική περίοδο (αναγγελία της δοκιμαστικής περιόδου στις αρμόδιες αρχές - επιθεώρηση εργασίας), καθώς με την υπογραφή μιας σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου οι πρώτοι δώδεκα μήνες λογίζονται ως δοκιμαστική περίοδος.

Δεδομένου ότι το διάστημα της δοκιμαστικής περιόδου είναι από τα μεγαλύτερα που προβλέπονται σε σχέση με τις χώρες της ζώνης του ευρώ, και ήδη παρατηρούνται φαινόμενα καταχρηστικής συμπεριφοράς από πλευράς ορισμένων εργοδοτών, ερωτάται η Επιτροπή:
- Μπορεί να αναφέρει τις αντίστοιχες ρυθμίσεις για τη δοκιμαστική περίοδο στις υπόλοιπες χώρες της ζώνης του ευρώ, και ποσοστά για το ποιες από αυτές συνεχίζουν σε τυπική σχέση απασχόλησης;

- Στο πλαίσιο της προώθησης βέλτιστων πρακτικών στον τομέα των εργασιακών σχέσεων, ποια μοντέλα είναι τα πλέον επιτυχημένα αναφορικά με το συγκεκριμένο θέμα (υπάρχει, δηλαδή, ισορροπία ανάμεσα στην ευελιξίας της αγοράς εργασίας και την εργασιακή ασφάλεια);
- Η συγκεκριμένη ρύθμιση, κατά την άποψη της Επιτροπής, λειτουργεί στο πνεύμα της ποιοτικής και αξιοπρεπούς εργασίας, διασφαλίζοντας ευελιξία για την αγορά εργασίας και ταυτόχρονα την ασφάλεια του εργαζομένου;

Από την πλευρά της, η Επιτροπή, δια του κ. Andor, έδωσε την ακόλουθη απάντηση:

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η ΕΕ δεν έχει θεσπίσει διατάξεις σχετικά με τις δοκιμαστικές περιόδους κατά την έναρξη των εργασιακών σχέσεων. Οι κανόνες που εφαρμόζονται στις δοκιμαστικές περιόδους, και ιδίως οι κανόνες που αφορούν τη διάρκειά τους, οι όροι τερματισμού των εργασιακών σχέσεων και οι κατηγορίες των υπαγόμενων εργαζομένων θεσπίζονται στο ανάλογο επίπεδο του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους και μπορεί να διαφέρουν σημαντικά από τη μία χώρα στην άλλη.

Η Επιτροπή δυστυχώς δεν μπορεί να δώσει στον κ. ευρωβουλευτή επικαιροποιημένες πληροφορίες για τις ισχύουσες ρυθμίσεις στα κράτη μέλη της ευρωζώνης όσον αφορά τις δοκιμαστικές περιόδους. Εξ όσων γνωρίζει, στα εν λόγω κράτη μέλη δεν υπάρχουν συγκριτικά στατιστικά δεδομένα για το ποσοστό των εργαζομένων των οποίων οι εργασιακές σχέσεις συνεχίζονται και μετά τη λήξη της δοκιμαστικής περιόδου απασχόλησής τους.

Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) προσπάθησε να προσδιορίσει τη σχέση μεταξύ νομιζόμενης εργασιακής ασφάλειας και νομοθεσίας για την προστασία της απασχόλησης (ΝΠΑ) σε μια σειρά χωρών. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι τα πορίσματα του Οργανισμού δείχνουν μια συσχέτιση μεταξύ της ενισχυμένης ΝΠΑ, και επομένως λιγότερο δυναμικών, λιγότερο ευέλικτων αγορών εργασίας, και των αρνητικών αντιλήψεων των εργαζομένων για την εργασιακή ασφάλεια. Τούτο παρατηρείται στους εργαζόμενους με σύμβαση αορίστου χρόνου και στους εργαζόμενους με σύμβαση ορισμένου χρόνου.

Κατά τη γνώμη της Επιτροπής, είναι δύσκολο να προβλεφθεί η επίδραση στην αγορά εργασίας από τις νομοθετικές ρυθμίσεις για τις δοκιμαστικές περιόδους στις οποίες αναφέρεται ο κ. ευρωβουλευτής. Μπορεί να έχουν κάποια ή να μην έχουν καμία επίδραση στην αξιοπρεπή και ποιοτική εργασία, στην τακτική προσλήψεων των επιχειρήσεων και στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Εφιστά επίσης την προσοχή του κ. ευρωβουλευτή στην ανακοίνωση της Επιτροπής για την εμβληματική πρωτοβουλία στο πλαίσιο της στρατηγικής για την Ευρώπη 2020 με τίτλο «Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας» , όπου εξηγείται πώς η χρήση συστατικών στοιχείων της έννοιας «ευελιξία με ασφάλεια», περιλαμβανομένων και των κατάλληλων συμβατικών ρυθμίσεων, μπορεί να οδηγήσει σε αγορές εργασίας που λειτουργούν καλύτερα και με λιγότερη κατάτμηση. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Επιτροπή έχει προτείνει την «ενιαία σύμβαση αορίστου χρόνου» στις συζητήσεις με τα κράτη μέλη, τους κοινωνικούς εταίρους και τους άμεσα ενδιαφερόμενους. Τα αποτελέσματα θα αποτυπωθούν στην ανακοίνωση για την ευελιξία με ασφάλεια το 2012.

 

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης