Κώστας Πουπάκης

Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2017 -

Η ανεργία δε μειώνεται με την εξαθλίωση των μισθών και η ανάπτυξη δεν περνά μέσα από την κοινωνική φίμωση

E-mail Εκτύπωση

 

anergia-meiwsi


Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, εν μέσω μιας δεινής κοινωνικοοικονομικής συγκυρίας, είναι η καταπολέμηση του φαινομένου της ανεργίας και η αύξηση της απασχόλησης. Προς αυτή την κατεύθυνση κατά την κατάρτιση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ερχόμενη δεκαετία (ΕΕ2020), αναλήφθηκε η δέσμευση για αύξηση της απασχόλησης στο 75%, με ιδιαίτερη έμφαση στην αντιμετώπιση της διαρθρωτικής ανεργίας και την ενίσχυση της πρόσβασης στην απασχόληση.

 

Σε αυτό το πλαίσιο ψηφίστηκε σήμερα, κατά τη διάρκεια της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η έκθεση σχετικά με την Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας, υπογραμμίζοντας, μεταξύ άλλων:

  • Την ανάγκη καλύτερου συντονισμού των πολιτικών εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις πολιτικές απασχόλησης και τη σημασία της προαγωγής δεξιοτήτων που συνδέονται με την προώθηση της επιχειρηματικότητας,
  • την ενίσχυση των επενδύσεων για τη δημιουργία βιώσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και τη δημιουργία ενός εξειδικευμένου και ανταγωνιστικού εργατικού δυναμικού και την επιταγή καταπολέμησης της αδήλωτης εργασίας.

 

Στο τελικό κείμενο της έκθεσης ενσωματώθηκαν τροπολογίες του Ευρωβουλευτή Κ. Πουπάκη που επικεντρώθηκαν:

  • στην προώθηση της επαγγελματικής κατάρτισης και της συμμετοχής στη δια βίου μάθηση, μέσω της παροχής σχετικών κινήτρων και την ανάγκη αντιστοίχισης των αναγκών της αγοράς εργασίας με τα εκπαιδευτικά προγράμματα μέσω της αποτελεσματικής συνεργασίας των δημοσίων φορέων απασχόλησης, των εκπαιδευτικών δομών και των κοινωνικών εταίρων.

 

Ο Έλληνας Ευρωβουλευτής δήλωσε σχετικά: "Η παροχή θέσεων εργασίας και η εγγύηση ισότιμης πρόσβασης στην απασχόληση και την εκπαίδευση αποτελούν κορυφαίες ευρωπαϊκές και εθνικές δεσμεύσεις - άλλωστε το σημαντικότερο συγκριτικό πλεονέκτημα για την ΕΕ δεν είναι άλλο από το ανθρώπινο δυναμικό της και μέγιστη δοκιμασία η αποτελεσματική αξιοποίησή του. Κι ενώ η Ευρώπη καλείται να αντιμετωπίσει νέες εργασιακές απαιτήσεις και να εξεύρει τρόπους αναβάθμισης και εξέλιξης του προφίλ του Ευρωπαίου εργαζομένου, στην Ελλάδα, με τις πρόσφατες κυβερνητικές ρυθμίσεις, πρέπει να αγωνιστούμε για τη διαφύλαξη βασικών κεκτημένων εργασιακών δικαιωμάτων και την προφύλαξη της ανεξαρτησίας του κοινωνικού διαλόγου. Η ανεργία δε μειώνεται με την εξαθλίωση των μισθών και η ανάπτυξη δεν περνά μέσα από την κοινωνική φίμωση. Η οικονομική προοπτική και η κοινωνική εξέλιξη, μέσω - μεταξύ άλλων - της εργασιακής ειρήνης, της ασφάλειας στην εργασία, της αύξησης της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας είναι το ασφαλέστερο μέσο ποδηγέτησης της ύφεσης που γονατίζει σήμερα τη χώρα μας".

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης