Κώστας Πουπάκης

Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2017 -

Η δημοσιονομική προσαρμογή δεν πρέπει να αγνοεί την κοινωνική πραγματικότητα

E-mail Εκτύπωση

 

katapolemisiftoxias


Η δημοσιονομική προσαρμογή δεν πρέπει να αγνοεί την κοινωνική πραγματικότητα,

παρέμβαση Κ. Πουπάκη με τροπολογίες στην Έκθεση σχετικά με την «Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού»

 

Παρ' όλο που η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί μια από τις πλουσιότερες περιοχές του κόσμου, περισσότεροι από 80 εκατομμύρια πολίτες της απειλούνται από τη φτώχεια, μεταξύ των οποίων το 8% του ενεργού πληθυσμού (φτωχοί εργαζόμενοι) και περίπου 20 εκατομμύρια παιδιά, γεγονός που δε συμβαδίζει με τις ευρωπαϊκές αξίες δικαιοσύνης και αλληλεγγύης, όπως αυτές απεικονίζονται στις Συνθήκες.

 

Σε αυτό το πλαίσιο ψηφίστηκε σήμερα με μεγάλη πλειοψηφία στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, η Έκθεση σχετικά με την "Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού". Σύμφωνα με την Έκθεση η φτώχεια συνιστά ένα πολύπλευρο πρόβλημα και απαιτεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που θα καλύπτει τα διάφορα στάδια της ζωής, ενώ προτείνονται δράσεις όπως:

  1. Ο ορισμός των κοινών αρχών για τη θέσπιση του "καλαθιού βασικών αναγκών και υπηρεσιών" ως επιπλέον δείκτη κοινωνικής απεικόνισης και τη συστηματική και κριτική παρακολούθηση της προόδου των κρατών μελών προς την επίτευξη του στόχου μείωσης της φτώχειας,
  2. η ένταση των προσπαθειών καταπολέμησης της παιδικής φτώχειας και η θέσπιση επαρκών πολιτικών για την ενίσχυση της πρόσβασης στη στέγαση.

 

Στο τελικό κείμενο της Έκθεσης ενσωματώθηκαν τροπολογίες του Ευρωβουλευτή Κ. Πουπάκη, αναφορικά με:

  1. την αποτελεσματικότερη επένδυση των κοινοτικών πόρων,
  2. τη σημασία ύπαρξης αποτελεσματικών και επαρκών κοινωνικών παροχών για τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων,
  3. την ενθάρρυνση για υιοθέτηση προγραμμάτων ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος σε επίπεδο κρατών μελών ως μέσο πρόληψης της φτώχειας καθώς και
  4. την αντιμετώπιση του κατακερματισμού της αγοράς εργασίας με έμφαση στην ασφάλεια των συμβάσεων εργασίας.

 

Σε παρέμβασή του κατά τη διάρκεια της σχετικής συζήτησης στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ο Έλληνας Ευρωβουλευτής, μεταξύ άλλων, επεσήμανε: "Με τη ραγδαία αύξηση της ανεργίας και ιδιαίτερα στους νέους, τη διευρυνόμενη φτώχεια και το φαινόμενο των φτωχών εργαζομένων που διογκώνεται καθημερινά, τη δραματική επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης, καθώς και την άνιση κατανομή των «φορολογικών βαρών» διαλύεται ο κοινωνικός ιστός και εντείνεται ο κίνδυνος για κοινωνικές αναταραχές εντός της Ένωσης. Μπορεί οι στόχοι της μακροοικονομικής σταθερότητας να είναι αναγκαίοι και η επώδυνη προσπάθεια για επίτευξη κάποιας δημοσιονομικής προσαρμογής να είναι επιβεβλημένη δεν πρέπει, όμως, σε καμία περίπτωση να υπονομεύουν τις δεσμεύσεις που όλοι μαζί αναλάβαμε στο πλαίσιο της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για την καταπολέμηση της φτώχειας και την αύξηση της ποιοτικής απασχόλησης. Άλλωστε, η διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής είναι αναγκαία συνθήκη για την επίτευξη της οικονομικής βιωσιμότητας, για την επάνοδο της Ευρώπης στο δρόμο της ανάπτυξης και της κοινωνικής ευημερίας, καθώς οικονομία και κοινωνία είναι έννοιες αλληλένδετες - συγκοινωνούντα δοχεία."

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης