Κώστας Πουπάκης

Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2017 -

Η αναγνώριση της μη τυπικής εκπαίδευσης (πρακτικής μάθησης) αναγκαία προϋπόθεση για τη βελτίωση των όρων πρόσβασης στην αγορά εργασίας

E-mail Εκτύπωση

 

ergasia


Η αναγνώριση της μη τυπικής εκπαίδευσης (πρακτικής μάθησης) αναγκαία προϋπόθεση για τη βελτίωση των όρων πρόσβασης στην αγορά εργασίας

 

Παρέμβαση και τροπολογίες του Κ. Πουπάκη στην Έκθεση για την εφαρμογή της οδηγίας σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων


Ψηφίστηκε χθες με μεγάλη πλειοψηφία από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων, ενόψει της παρουσίασης, στις 20 Δεκεμβρίου, της νέας νομοθετικής πρότασης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αναθεώρηση της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ που καθιέρωσε τους κανόνες για την αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων μεταξύ των κρατών μελών. Σύμφωνα με την έκθεση, ο εκσυγχρονισμός της ευρωπαϊκής νομοθεσίας σχετικά με τα επαγγελματικά προσόντα, όπως προτείνεται στην Πράξη για την Ενιαία Αγορά, είναι πολύ σημαντικός προκειμένου να υπάρξει μια πιο αποτελεσματική αντιστοιχία μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης εργατικού δυναμικού, να ικανοποιηθούν οι προσδοκίες των πολιτών και να προωθηθεί η κινητικότητα μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Η εν λόγω έκθεση επικεντρώνεται τόσο σε θέματα απλοποίησης των διαδικασιών και των κανόνων για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, όσο και σε θέματα αναβάθμισης της δημόσιας υγείας και της ασφάλειας μέσω ενός μηχανισμού που έχει ως σκοπό να διασφαλίσει ότι η επαγγελματική κινητικότητα διενεργείται με σεβασμό στη δημόσια υγεία και ασφάλεια. Ειδικά στην περίπτωση των επαγγελμάτων υγειονομικής περίθαλψης, υπογραμμίζεται η σημασία των γλωσσικών δεξιοτήτων. Τέλος, σημαντική αναφορά γίνεται στην ανάπτυξη εργαλείων με προστιθέμενη αξία, όπως η καθιέρωση -σε εθελοντική βάση- μιας επαγγελματικής κάρτας ως εργαλείο, το οποίο θα μπορούσε να διευκολύνει την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων.

 

Στο τελικό κείμενο της Έκθεσης ενσωματώθηκαν σε συμβιβασμούς, τροπολογίες του Ευρωβουλευτή Κ. Πουπάκη, σχετικά με:

  1. τη σημασία ύπαρξης κατευθυντήριων γραμμών προς τα κράτη μέλη προκειμένου να σχεδιάσουν και εφαρμόσουν κοινές διαδικασίες πιστοποίησης και αναγνώρισης προσόντων σχετικά με την αναγνώριση της επαγγελματικής εμπειρίας και της μη τυπικής μάθησης,
  2. τη συμμετοχή των επαγγελματικών οργανώσεων και των κοινωνικών εταίρων στις διαδικασίες πιστοποίησης γεγονός που συμβάλλει στη διαφάνεια, στη διάχυση πληροφόρησης και στην αποτελεσματικότητα του συστήματος, καθώς και
  3. τον εμπλουτισμό της ενιαίας δικτυακής πύλης των επαγγελματικών προσόντων με μια περιληπτική ενημέρωση για τη διαδικασία πιστοποίησης που ακολουθείται σε κάθε κράτος μέλος, καθώς και με μία συνοπτική αποτύπωση του επαγγελματικού περιγράμματος που βασίστηκε η πιστοποίηση των προσόντων.


Στην παρέμβασή του κατά τη διάρκεια της σχετικής συζήτησης στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ο Έλληνας Ευρωβουλευτής, επεσήμανε: "Στη σημερινή οικονομική ύφεση, η ενίσχυση της κινητικότητας των εργαζομένων μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα συμβάλλει ουσιαστικά τόσο στην αντιμετώπιση της κρίσης στην απασχόληση-όσον αφορά μακροχρόνια ανέργους και κατηγορίες ψηλά στη λίστα της ανεργίας-, όσο και σε μια ανταγωνιστικότερη εσωτερική αγορά. Αναγκαίο στο πλαίσιο αυτό θεωρώ τον εκσυγχρονισμό του συστήματος αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, μέσω σύνδεσης της τυπικής εκπαίδευσης με τη μη τυπική-πρακτική μάθηση, αφού βέβαια προηγουμένως υπάρξει προσδιορισμός, αξιολόγηση, και αναγνώριση των δεξιοτήτων. Με αυτόν τον τρόπο, βοηθούνται και όσοι προέρχονται από τα χαμηλά εισοδηματικά στρώματα και για οικονομικοκοινωνικούς λόγους δεν είχαν τη δυνατότητα σπουδών και πρόσβασης στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα. Τέτοιες πολιτικές πιστεύω ότι θα συνέβαλαν στην αναγκαία ανάπτυξη με αποδέκτη ολόκληρη την κοινωνία, στην αντιμετώπιση της ανεργίας και της φτώχειας, αλλά και στη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, που τόσο έχουμε ανάγκη σήμερα ".

 

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης