Κώστας Πουπάκης

Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017 -

Ανάλγητο και απάνθρωπο “φορο-εφεύρημα” το χαράτσι της ακίνητης περιουσίας αντίθετο σε κάθε έννοια ευρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής

E-mail Εκτύπωση

 

 


xaratsidei

Οι ερωτήσεις μου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προστασία των ευπαθών κοινωνικών ομάδων και την αδυναμία μεγάλης μερίδας των ελληνικών νοικοκυριών να πληρώσουν το «χαράτσι» μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ


 

I. Προστασία ευπαθών ομάδων από διακοπή ρεύματος (22/09/2011)

Η ελληνική κυβέρνηση ανακοίνωσε την επιβολή ενός ακόμα φοροεισπρακτικού μέτρου, του τέλους ακίνητης περιουσίας, την είσπραξη του οποίου προτίθεται να επιβάλει μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ (Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.) προκειμένου να επιτευχθεί άμεση εισπραξιμότητα. Στο πλαίσιο του νέου φόρου, η μοναδική πρόνοια για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες με την εισαγωγή μειωμένης κλίμακας του τέλους (0,5 ευρώ/ τ.μ.) αυτοαναιρείται, αφού σύμφωνα με τη μέχρι στιγμής τροπολογία, η πρώτη δόση θα πληρωθεί χωρίς δυνατότητα διακανονισμού, διαφορετικά η ΔΕΗ υποχρεούται να προχωρήσει σε άμεση διακοπή ρεύματος αγνοώντας ακόμα και πληθυσμιακές κατηγορίες που υπάγονται σε ειδικές ρυθμίσεις λόγω ιδιαίτερων αναγκών οικιακής περίθαλψης όπως άτομα με ανάγκες μηχανικής υποστήριξης.

 

Η επιβολή του τέλους ακινήτων ενδέχεται να ακυρώσει στην ουσία τη δυνατότητα διακανονισμού που ίσχυε μέχρι σήμερα για ληξιπρόθεσμες οφειλές. Αυτό πρακτικά εκθέτει περισσότερους από 300.000 καταναλωτές της ΔΕΗ που βρίσκονται ή καταθέτουν αιτήσεις ένταξης σε διαδικασία διακανονισμού, σε άμεσο κίνδυνο διακοπής της παροχής του κοινωνικού αγαθού του ρεύματος. Πρόκειται κυρίως για χαμηλοσυνταξιούχους και άνεργους, άτομα με χαμηλά εισοδήματα, ευπαθείς ομάδες και πελάτες του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου.

 

Παράλληλα, οδηγεί χιλιάδες άλλους σε υποβολή αιτήσεων διακοπής παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, προκειμένου να αποφύγουν την πληρωμή του, γεγονός που τελικά θα λειτουργήσει αντίστροφα οδηγώντας σε μείωση εσόδων τόσο της ΔΕΗ και των άλλων φορέων πχ. Ο.Τ.Α. (Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης) που αντλούν έσοδα μέσω του τιμολογίου.

 

Βάσει των παραπάνω ερωτάται η Επιτροπή:

  1. Στο πλαίσιο του εν λόγω μέτρου, με ποιο τρόπο διασφαλίζεται τελικά η προστασία των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και καταναλωτών όπως ξεκάθαρα ορίζει το άρθρο 3 παράγραφος 5 της οδηγίας 2003/54/EC για τα κράτη μέλη;
  2. Δεδομένου ότι το εν λόγω μέτρο επιβαρύνει τους ιδιοκτήτες ακινήτων, πώς διασφαλίζεται η προστασία του καταναλωτή / ενοικιαστή, στο όνομα του οποίου είναι ο λογαριασμός ρεύματος, εάν ο ιδιοκτήτης του ακινήτου ολιγωρήσει να πληρώσει το τέλος;

 

II. Άδικη προείσπραξη του τέλους ακινήτων από κατηγορίες που απαλλάσσονται (24/10/2011)

Μετά την ανακοίνωση του νέου φοροεισπρακτικού μέτρου, του τέλους ακίνητης περιουσίας, το ελληνικό υπουργείο Οικονομικών ορίζει με εγκύκλιο ότι ακόμα και οι κατηγορίες πολιτών που απαλλάσσονται της νέας φορολογίας ή υπάγονται σε χαμηλότερους συντελεστές θα κληθούν πρώτα να πληρώσουν το νέο φόρο και στη συνέχεια να ζητήσουν να εξαιρεθούν από αυτό. Σε αντίθετη περίπτωση, απειλούνται με διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος αφού η είσπραξη του εν λόγω τέλους γίνεται μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ (Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.). Πρακτικά, οι κατηγορίες που εξαιρούνται από την απόδοση του νέου φόρου, καλούνται τελικά να τον προπληρώσουν σαν να μην ίσχυε γι αυτούς η ειδική ρύθμιση και στη συνέχεια να μπουν στη διαδικασία υποβολής αίτησης απαλλαγής και επιστροφής των χρημάτων τους σε μη προκαθορισμένο χρονικό ορίζοντα.

 

Το παράλογο της συγκεκριμένης απόφασης έγκειται στο γεγονός ότι το ελληνικό κράτος ενώ έχει εξαιρέσει κάποιες ευπαθείς ομάδες πολιτών όπως άνεργοι, χαμολοσυνταξιούχοι, άποροι, ανάπηροι κ.α. βάσει κοινωνικών κριτηρίων αναγνωρίζοντας στην ουσία την αντικειμενική αδυναμία τους να ανταποκριθούν στην πληρωμή του φόρου, τη ίδια στιγμή τους εκβιάζει με διακοπή του ρεύματος εάν δεν πληρώσουν.

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω ερωτάται η Επιτροπή:

 

  1. Κατά πόσο η συγκεκριμένη εγκύκλιος συνάδει με την ευρωπαϊκή νομοθεσία όταν στερεί εισόδημα από έναν πολίτη υποχρεώνοντας τον να καταβάλει ένα φόρο από τον οποίο έχει εξαιρεθεί χωρίς μάλιστα να εγγυάται το χρόνο επιστροφής του;
  1. Πώς προστατεύονται τελικά οι ευπαθείς ομάδες που λόγω αδυναμίας να ανταποκριθούν στην καταβολή του εν λόγω τέλους από τον οποίο εξαιρούνται θα βρεθούν αντιμέτωποι με όλες τις συνέπειες που συνεπάγεται κάτι τέτοιο, όπως η άμεση διακοπή ρεύματος;  

 

III. Υποχρεωτική προείσπραξη τέλους με λανθασμένα στοιχεία και υπολογισμούς (11/11/2011)

 

Mία ακόμα δυσλειτουργία του φοροεισπρακτικού μέτρου, του τέλους ακίνητης περιουσίας, έχει προκύψει εις βάρος των ελλήνων πολιτών. Πιο συγκεκριμένα, εκατοντάδες είναι οι περιπτώσεις καταναλωτών που έλαβαν τους λογαριασμούς της ΔΕΗ (Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.) μέσω της οποίας γίνεται η είσπραξη του εν λόγω τέλους, με σωρεία λαθών στα στοιχεία και υπερχρεώσεις. Ωστόσο, όπως ορίζει η σχετική υπουργική απόφαση, οι ιδιοκτήτες ακινήτων είναι αναγκασμένοι να πληρώσουν το τέλος ακόμα και με τα λάθος δεδομένα είτε σε τετραγωνικά μέτρα ή σε τιμές ζώνης, προκειμένου να μην υποστούν διακοπή της ηλεκτροδότησης και στη συνέχεια να απευθυνθούν στις εφορίες για τη διόρθωση των λαθών και την επιστροφή της διαφοράς.

 

Πρακτικά όμως, οι έλληνες καταναλωτές καλούνται να προπληρώσουν ύψος τέλους που δεν τους αναλογεί και μετά να μπουν στη γραφειοκρατική διαδικασία διορθώσεων και επιστροφής των χρημάτων τους σε μη προκαθορισμένο χρονικό ορίζοντα.

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω ερωτάται η Επιτροπή κατά πόσο η συγκεκριμένη πρακτική συνάδει με την ευρωπαϊκή νομοθεσία όταν στερεί εισόδημα από έναν πολίτη υποχρεώνοντας τον να καταβάλει ένα φόρο ο οποίος δεν αντιστοιχεί στα πραγματικά δεδομένα χωρίς μάλιστα το κράτος να εγγυάται το χρόνο επιστροφής του;

 

 


 
 

 

 

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης